Regeringens har satt nya mål för eko!

Odling

30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara ekologisk till 2030. Det anger regeringen i sin handlingsplan till den nya Livsmedelsstrategin.

- KRAV tycker att detta är positivt, säger Kjell Sjödahl Svensson, tf VD på KRAV. KRAV-märkt, ekologisk produktion bidrar till fler jobb på landsbygden, ökad djurvälfärd och biologisk mångfald.

- Nu behövs konkreta insatser så att fler lantbrukare i Sverige ställer om till KRAV-märkt produktion, så att vi kan nå målen, säger Kjell Sjödahl Svensson. Vi på KRAV arbetar aktivt för att öka både produktionen och konsumtionen av KRAV-märkt mat. Bland annat stöder vi Ekologiska Lantbrukarnas kampanj bliekobonde.nu

Regeringens handlingsplan för Livsmedelsstrategin

Senast uppdaterad: 2017-12-18