Webbutbildningar

KRAVs webbutbildningar dras med administrativa problem som vi inte kommer att kunna lösa i närtid, och som gör det svårt för certifierade kunder att gå en utbildning och få ut sitt intyg. Se nedan under respektive utbildning hur vi tills vidare löser detta.

 

Gratis

Grundutbildning

Utbildningen ger allmän kunskap om KRAV och vad KRAV står för, exempelvis vad som skiljer EU-ekologiskt från KRAV. Den kan ses via länken nedan, och finns även tillgänglig på YouTube, i en version utan frågor och intyg. Se Youtube-filmen här.

 

Längd

Cirka 25 minuter

Gratis

Restaurangutbildning

På grund av administrativa problem ersätts tills vidare KRAVs webbutbildning för fast anställd personal på KRAV-certifierade restauranger med ett utbildningsdokument som ursprungligen är avsett för tillfällig personal.

 

Utbildningsdokumentet finns på svenska och engelska. Det ska skrivas ut, läsas igenom och undertecknas av den som har läst det. Detta gäller all personal som arbetar med tillagning eller servering i KRAV-certifierade restauranger. Liksom tidigare måste personalen göra utbildningen minst vartannat år.

 

Denna förändring gäller från 1 december 2022 tills KRAV meddelar något annat.

 

Ni kan även kontakta KRAV för en fysisk utbildning via Teams eller i er restaurang. Hör i så fall av er till KRAV på restaurang@krav.se

Gratis

Importutbildning

KRAVs importutbildning har tills vidare släckts ner. Den är inte längre helt aktuell efter de nya regler som kom 2022, och ska eventuellt uppdateras.

Gratis

Inspirationsutbildning

Utbildningen riktar sig till butiker och andra som säljer KRAV-produkter. Den ger inspiration om hur man kan prata KRAV med konsumenter, och hur man kan underlätta för dem att göra hållbara val. Du kan se filmen genom ett klick längst ner i denna ruta.

Om du vill ha utbildningen som en film-fil (623 MB i formatet .mp4), kontakta utbildning@krav.se.

 

Längd

Ca 8 minuter. Inga frågor att besvara. Se 30-sekunders trailer.

Gå en utbildning

  • Nu du går en utbildning måste du svara rätt på en viss andel frågor i ett delprov efter varje avsnitt för att kunna gå vidare till nästa. Du kan då göra om delprovet.
  • Du behöver inte gå hela utbildningen i ett svep. När du loggar in nästa gång, kan du fortsätta där du slutade.
  • Undvik att ”snabbspola” i filmavsnitten, för att undvika att filmen hakar upp sig.

Om du behöver hjälp med utbildningarna, kontakta KRAV på utbildning@krav.se

Beställ ett företagskonto

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.


eller kontakta KRAV på utbildning@krav.se