Utbildningar

 

 

Gratis

Grundutbildning

Utbildningen ger allmän kunskap om KRAV och vad KRAV står för, exempelvis vad som skiljer EU-ekologiskt från KRAV. Den kan ses via länken nedan, och finns även tillgänglig på YouTube, i en version utan frågor och intyg. Se Youtube-filmen här.

 

Längd

Cirka 25 minuter

Gratis

Restaurangutbildning

All personal som arbetar med tillagning eller servering i KRAV-certifierade restauranger ska genomgå en utbildning. Utbildningen ska göras minst vartannat år.

 

KRAVs webbutbildning för fast anställd personal på KRAV-certifierade restauranger ersätts tills vidare med en utbildningsfilm på cirka 20 minuter utan tillhörande frågor. Detta på grund av administrativa problem med plattformen för webbutbildningar. Klicka på länken nedan för att komma till filmen. Där kan du också fylla du i dina personliga uppgifter så att vi kan skicka dig ett individuellt intyg på att du genomgått utbildningen. Intyget ska kunna visas vid den årliga KRAV-revisionen.

 

För tillfällig personal finns som tidigare ett utbildningsdokument både på svenska och engelska. Detta ska skrivas ut, läsas igenom och undertecknas av den som har läst det. Spara det underskrivna dokumentet till den årliga KRAV-revisionen.

 

Ni kan även kontakta KRAV för en fysisk utbildning via Teams eller i er restaurang. Hör i så fall av er till KRAV på restaurang@krav.se

Gratis

Importutbildning

KRAVs importutbildning har tills vidare släckts ner. Den är inte längre helt aktuell efter de nya regler som kom 2022, och ska eventuellt uppdateras.

Gratis

Inspirationsutbildning

Utbildningen riktar sig till butiker och andra som säljer KRAV-produkter. Den ger inspiration om hur man kan prata KRAV med konsumenter, och hur man kan underlätta för dem att göra hållbara val. Du kan se filmen genom ett klick längst ner i denna ruta.

Om du vill ha utbildningen som en film-fil (623 MB i formatet .mp4), kontakta utbildning@krav.se.

 

Längd

Ca 8 minuter. Inga frågor att besvara. Se 30-sekunders trailer.