Rengöring och desinfektion

Frågor och svar

Kan jag använda kemiska medel mot råttor när fällor inte räcker?

Svar
  • Ja, men om du inte har giltigt tillstånds- och kunskapsbevis för detta ska du anlita ett professionellt bekämpningsföretag.
  • Du ska också kunna visa dokumentation med karta över bekämpningsstationerna, vilket medel som använts och när bekämpningen skett.

Vad får jag använda för att desinficera tomma höns- eller grisstallar?

Svar
  • Eftersom rengöring och desinfektion av stallarna sker relativt ofta mellan omgångarna i fjäderfä- och grisproduktion räknas det som rutinmässig användning,.
  • och därför ska medlen som du använder vara miljömärkta eller finnas i Bra Kemråd.
  • Men om du har ett specifikt problem får du på inrådan av veterinär sanera med andra medel.

Vad ska jag göra om jag får problem med juver- eller klövhälsa och produkterna i Bra Kemråd inte räcker för desinficering av båspallarna eller dylikt?

Svar
  • Efter rekommendation från en veterinär kan du använda andra medel och då betraktas det som en tillfällig behandling, alltså något som du inte kan göra rutinmässigt.