Rengöring och desinfektion

Frågor och svar

Kan jag använda kemiska medel mot gnagare och insekter när fällor inte räcker?

Svar
  • Ja, men om du inte har giltigt tillstånds- och kunskapsbevis för detta ska du anlita ett professionellt bekämpningsföretag.
  • Du ska också kunna visa dokumentation med karta över bekämpningsstationerna, vilket medel som använts och när bekämpningen skett.
  • Du ska även göra en utvärdering av bekämpningens effektivitet

Vad får jag använda för att desinficera tomma höns- eller grisstallar?

Svar
  • Eftersom rengöring och desinfektion av stallarna sker relativt ofta mellan omgångarna i fjäderfä- och grisproduktion räknas det som rutinmässig användning,.
  • och därför ska medlen som du använder vara godkända av Bra Kemråd.
  • Du får använda andra rengörings- och desinfektionsmedel än de som tas upp i regel 3.4.3 om det krävs för att uppfylla lag- eller myndighetskrav.
  • Om du använder receptbelagda veterinärmedicinska preparat så gäller reglerna för veterinär medicinska behandlingar, se regel 5.1.11.9 - 5.1.11.14

Vad ska jag göra om jag får problem med juver- eller klövhälsa och produkterna i Bra Kemråd inte räcker för desinficering av båspallarna eller dylikt?

Svar
  • Efter rekommendation från en veterinär kan du använda andra medel och då betraktas det som en tillfällig behandling, alltså något som du inte kan göra rutinmässigt.