Debatt

Sverige har en livskraftig ekoproduktion

3 mar, 2023

ICA Kvantum Malmborgs Mobilia bäst på ekologiskt i Malmö

Replik på debattartikeln: Den ekologiska produktionen är död.

Äppelodlaren Per Odén i Kivik tycker det verkar vara svårt att nå svenska konsumenter med information om fördelarna med ekologisk produktion. I en debattartikel i Land Lantbruk menar han att budskapet som når konsumenterna just nu, är att den enda skillnaden mellan ekologiska och konventionellt producerade livsmedel är att eko är dyrare. Han befarar därför att den svenska ekologiska produktionen går mot en säker död.

Det är tuffa tider, men så illa är det inte. Den svenska ekoproduktionen är livskraftig och har goda framtidsutsikter.

Just nu pressas vi av inflation och kraftiga prisökningar – producenter av ekologiska livsmedel inte minst, när de drabbas av minskad efterfrågan på ekologiska produkter för att konsumenter tvingas välja de billigaste varorna i matbutiken. Prisökningarna har visserligen inte varit lika kraftiga på ekologiska varor som på de konventionella, men ekomat kostar generellt mer eftersom den är dyrare att producera. För priset man betalar för ekomaten ingår bland annat mer biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och mindre rester av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i miljön.

Mat är ett ämne som berör oss alla, och när vi möts av medias rapporter om hur ekoförsäljningen sjunker är det lätt att vi som på olika sätt kämpar för ekologiskt blir nedslagna. Men det finns samtidigt mycket som vittnar om en livskraftig svensk ekologisk produktion:

  • Sverige är bäst i världen på inköp av ekologiska livsmedel till offentlig sektor, med en inköpsandel som 2022 låg på 37,4 procent.
  • Enligt en färsk rapport säger 50 procent av svenska konsumenter att de kommer att köpa mer ekologiskt i framtiden.
  • En ny internationell studie från FiBL visar att Sverige är en av världens ledande ekomarknader. Sverige låg 2021 på fjärde plats i Europa när det gäller andelen ekologisk jordbruksmark, och på sjätte plats i hela världen.
  • Enligt samma studie är Sverige femte bästa landet i världen på konsumtion av ekomat.

Dessutom har EU slagit fast att ekologiskt jordbruk är en nyckelfaktor i omställningen till mer hållbara livsmedelssystem. I EU-strategin Från jord till bord anges målet att 25 procent av jordbruksmarken inom EU ska odlas ekologiskt 2030, och en handlingsplan finns för att på olika sätt driva på tillväxten inom ekologisk sektor.

Sveriges nuvarande livsmedelsstrategi har som mål att Sverige till 2030 ska ha 30 procent ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av konsumtionen inom offentlig sektor ska vara ekologisk. Nu ska livsmedelsstrategin uppdateras, och det är viktigt att den ansluter till EU:s mål och ger ett tydligt stöd för svensk ekologisk produktion.

Jag delar mycket av den problembild som Per Odén lyfter. Men Sverige är ett naturligt ekoland och jag ser fram emot att tillsammans med alla eko-producenter arbeta för att nå ut till konsumenterna med de fantastiska mervärden som finns i ekologisk produktion.

Emma Rung, vd för Krav

Debattrepliken publicerades på landlantbruk.se 2 mars 2023

Dela sidan