Debatt

KRAV: ”Ekologisk produktion mindre sårbar vid krig eller kris”

12 feb, 2024

Mjölkkor-1713882543

Det har varit fred i Sverige i över 200 år, och det är svårt att föreställa sig vad det skulle innebära om vi hamnade i en allvarlig kris eller i krig. Sverige behöver därför redan nu öka sin självförsörjningsförmåga av livsmedel. Detta har varit på tal en längre tid, och blev tydligt för alla när svenska statsråd i början av januari sa att det kan bli krig i Sverige. 

Vid kris eller krig i Sverige kan vi inte förlita oss på import. Då kommer det att ställas höga krav på att vi kan klara vår livsmedelsförsörjning själva, och alla behöver hjälpas åt, genom hela livsmedelskedjan. I dag är Sverige självförsörjande på livsmedel till endast 50 procent.  

Det är därför naturligt för KRAV att lyfta de möjligheter som ekologisk produktion innebär för att bidra till Sveriges självförsörjning och livsmedelsberedskap: 

  • Ekologiska bönder är mindre beroende av import (eftersom de inte använder konstgödsel eller naturfrämmande bekämpningsmedel) 
  • Ekologisk produktion är mer självförsörjande (på exempelvis gödsel och djurfoder)  
  • Ekologiska gårdar är spridda över hela Sverige där det finns odlingsbar mark, och de producerar ofta både kött och grönsaker, vilket minskar behovet av transporter och ger nationell och regional livsmedelsberedskap.   

Detta sammantaget gör ekologisk produktion mindre sårbar. Dessutom har ekologiska bönder viktig kunskap som behövs för att ställa om vid kris eller krig, då importmöjligheterna minskar och man måste klara sig utan importerad konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel. En kunskap som är väl värd att ta till vara.  

Detta belyste KRAV i en debattartikel i Dagens Nyheter den 22 januari.  

Vi är helt överens med Sveriges mjölkbönder och Sveriges spannmålsodlare om att alla bönder som förser oss med mat bör få bättre betalt för sina produkter och sitt arbete. Och om vi hamnar i allvarlig kris eller krig kommer alla goda krafter i svensk livsmedelsproduktion att behövas – ekologiska såväl som konventionella – inom primärproduktion, förädling och distribution.  

i KRAV anser att det är viktigt att belysa vad KRAV och ekologiskt kan bidra med. Det är inte att söka konflikt med konventionell produktion. 

Emma Rung, vd på KRAV

Texten är en debattreplik som publicerades i ATL 12 februari 2024

Dela sidan