Nyheter

Förenklade regler ger fler KRAV-märkta vegetariska halvfabrikat

28 feb, 2020

hero_tempish

KRAVs nya förenklade och förbättrade regler för sammansatta livsmedel började gälla 1 januari 2020 och redan nu kan vi se exempel på hur reglerna gjorde det lättare för nya KRAV-märkta produkter att nå marknaden.

De nya reglerna innebär att KRAV har sänkt gränsen för hur mycket KRAV-märkta ingredienser som krävs i ett sammansatt livsmedel, från 95 till 90 procent. De återstående 10 procenten av ingredienserna ska vara ekologiska enligt EUs regler. Samma ingrediens får dock inte ingå både som KRAV-certifierad och EU-ekologisk i samma produkt.  

Bakgrunden till de ändrade reglerna är att marknaden går mot allt mer halvfabrikat och färdiga måltider, där det ofta ingår importerade ingredienser i små mängder som till exempel kryddor som är krångliga att KRAV-certifiera. KRAV kunde också konstatera att konsumenterna generellt inte förväntar sig att KRAV-märkta halvfabrikat ska innehålla så mycket som 95 procent KRAV-märkta råvaror.  

Gjord av noga utvalda KRAV-certifierade råvaror

Ett exempel på företag som valt att KRAV-certifiera sina produkter är Temp:ishen alternativ proteinkälla för den som vill äta mindre kött med ändå få i sig rikligt med protein. Temp:ish är gjord av noga utvalda och närodlade råvaror som är KRAV-certifierade. Produkten erbjuds för tillfället endast restauranger i Skåneregionen, men Temp:ish grundare Sophia Lovén hoppas på att även kunna sälja direkt till konsument och söker just nu intresse hos grossister. Hennes mål är att Temp:ish ska vara det självklara alternativet till proteinkälla på marknaden. 

Att KRAV-märka våra produkter var en självklarhet. KRAV är en certifiering med hög igenkänningsfaktor bland svenska konsumenter, som ställer höga krav på att livsmedlet är ekologiskt, innefattar hållbar produktion, socialt ansvar samt resurs- och klimateffektiva förpackningar. Detta är viktigt för oss på Green Kitchen. Det har varit en utmaning att få igenom denna certifiering eftersom den ställer höga krav på så många parametrar, men samtidigt vet konsumenten när hen köper en vara som är KRAV-märkt att den är bra på så många vis, säger Sophia Lovén. 

Att KRAV-märka vår veganska färdigmat, Temp:ish, ger oss både goda möjligheter och stora fördelar. Majoriteten av den veganska färdigmat som finns på marknaden idag är varken ekologisk eller KRAV-märkt, något den medvetna konsumenten förväntar sig. Genom certifieringen vill vi snabbt och enkelt visa konsumenten hur bra vår Temp:ish är, både för hen och för planeten, menar Sophia Lovén. 

KRAVs styrelse ändrade reglerna enligt den input som kom från flera livsmedelsföretag, och regeländringen godkändes senare av ackrediteringsbolaget Swedac som godkänner de certifieringsbolag som utför kontroller av KRAVs regler hos alla KRAV-certifierade företag.  

Dela sidan