KRAVs Ekobarometer

Statistik om KRAV-märkta livsmedel.

Tidigare Ekobarometrar

KRAVS EKOBAROMETER, november 2023: TEMA biologisk mångfald

Två av tre oroar sig för hoten mot den biologiska mångfalden. Men 74 procent tror att vi själva kan bidra till ökad biologisk mångfald, och 66 procent anser att ekologisk matproduktion är bra för biologisk mångfald. KRAVs Ekobarometer november 2023 tar ett grepp om biologisk mångfald.

Läs rapporten som PDF

KRAVS EKOBAROMETER, september 2023: TEMA skolmjölk

Barn i skolan dricker allt mindre mjölk. På bara fem läsår, från 2018 till 2022, har mjölkkonsumtionen sjunkit med i genomsnitt 26 procent, enligt utbetalningen av EU:s skolmjölksstöd till svenska skolor.
Mjölk till skolbarn är något som har starkt folkligt stöd. Nio av tio svenskar tycker det är viktigt att det serveras mjölk på skolorna. KRAV tycker också att det är viktigt, och gläds åt att nästan 90 procent av all skolmjölk är KRAV-märkt.

Läs rapporten som PDF

KRAVs Ekobarometer, juni 2023: tema potatis

Konsumtionen av potatis i Sverige har sjunkit med 50 procent sedan början av 1960-talet, men 98 procent av alla svenska hushåll köper fortfarande potatis, och 17 procent uppger att de kommer att äta ännu mer potatis. Potatis är en av de grödor som besprutas mest i konventionella odlingar, 44 kemikalier är tillåtna att använda. Av dem finns 6 på Kemikalieinspektionens 21-lista över växtskyddsmedel som har särskilt farliga egenskaper och som myndigheten anser ska sluta användas. I ekologiska och KRAV-märkta potatisodlingar används inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.
I den här Ekobarometern handlar det mest om potatis: odling, konsumtion, goda exempel, ett potatisrecept från Paul Svensson och om läget för potatisen i handeln.

Läs rapporten som PDF

KRAVs Ekobarometer, april 2023

KRAVs Ekobarometer lanserades i april 2023. Här delar vi med oss av statistik som visar på utvecklingen över tid av produktion och konsumtion av främst KRAV-märkta livsmedel, men även EU-ekologiskt producerade. Statistiken gäller försäljning via dagligvaruhandeln, inköp till offentlig sektor, jordbruksstatistik men även andra uppgifter. Ekobarometern ersätter de årliga hållbarhetsrapporter som KRAV tidigare har publicerat, och den innehåller till viss del samma typ av uppgifter.

Läs rapporten som PDF