Nyheter

Därför är mångfald viktig för matproduktionen

30 apr, 2021

Fortsatta satsningar på ekologiskt i Sverige

– Bonden behöver gynna den biologiska mångfald som produktionen är beroende av, säger Jan Bengtsson, professor vid SLU, institutionen för Ekologi.

Han är en av författarna till en studie som kommit fram till att det i genomsnitt finns 50 procent fler arter av växter och pollinerare på ekologiska gårdar. Han menar att en viktig orsak till skillnaden är användningen av kemiska bekämpningsmedel i det konventionella jordbruket. Att ekobonden har en mer varierad odling gör också att mångfalden blir större. Och mångfalden är viktig för vår matproduktion inte minst i det ekologiska lantbruket. 

 På vilket sätt är KRAV-bönder som odlar ekologiskt beroende av den biologiska mångfalden? 

–  Det handlar inte bara om hög artrikedom utan också om vilka arter vi vill ha, men finns det många arter är det större chans att det finns sådana som är viktiga för produktionen. Bönderna behöver hjälp av bin och andra pollinatörer, och i marken behövs maskar för att få en bra jordstruktur, men också svampar som hjälper växterna att ta upp näring, säger Jan Bengtsson. 

Han förklarar att den som inte använder gifter mot skadeinsekter istället måste sköta om deras naturliga fiender. Därför är det till exempel bra att behålla åkerkanter med en mångfald av växter där de kan vistas. Lite ogräs inne i åkern kan också locka in dem. 

Jan Bengtsson, professor vid SLU, institutionen för Ekologi

Jan Bengtsson nämner även kvävefixeringen som en viktig nytta som den biologiska mångfalden ger KRAV-bonden. Kvävefixering är när bakterier på klöverns och andra baljväxters rötter tar upp kväve från luften och omvandlar det till näring som växterna kan ta del av. För KRAV-bonden som inte får använda konstgödselkväve är det särskilt viktigt med denna tjänst från bakterierna. 

KRAV-bönder odlar flera olika grödor efter varandra på fälten, bland annat gräs och klöver, det innebär att de har en varierad växtföljd och det är bra, menar Jan Bengtsson. 

– Det gynnar mångfalden och de naturliga fienderna till skadegörarna samt pollinatörerna. Humlor får lättare att överleva när det finns blommor hela sommaren. 

Att bevara den biologiska mångfalden är också viktigt inför de klimatförändringar som kommer. 

– Mångfald är en bra försäkring mot minskad skörd i ett mycket mer variabelt framtida klimat. Vi vet inte vilka arter vi behöver hjälp av då, säger Jan Bengtsson. 

– Och det gäller också den odlade mångfalden som används i mer mångsidiga växtföljder.

 

 

Läs mer om biologisk mångfald här

Dela sidan