Pressmeddelanden

KRAVs ekorankning: Värmlands bönder bäst i Sverige på ekologiskt

4 jul, 2024

mjolkkor-5_1600x1067-1720076299
Värmland hamnar i topp bland Sveriges län i KRAVs ekoranking i år, sett till både betande djur och jordbruksmark. Under 2023 var 36 procent av djuren i Värmland ekologiskt hållna, och 32 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete. Det visar statistik från Jordbruksverket som KRAV har sammanställt.

– I ekologiska jordbruk arbetar man extra mycket för att djuren ska ha det bra och för att gynna biologisk mångfald, säger Kjell Sjödahl Svensson, expert på klimat samt regel- och kvalitetsansvarig på KRAV.

I KRAVs samlade ekorankning, där både djurhållning och jordbruksmark ingår, hamnar Värmland i topp. 36 procent av djuren i länet var ekologiskt hållna 2023 och 32 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete.

I Sverige som helhet var 20 procent av djuren ekologiskt hållna och 18 procent av jordbruksmarken brukades med ekologiska metoder. KRAV-certifierade gårdar stod för 78 procent av den totala ekologiska djurhållningen och för 82 procent av all ekologiskt brukad jordbruksmark.

– På KRAV-certifierade gårdar får djuren leva ett så naturligt djurliv som möjligt. KRAV har ett beteslöfte som innebär att alla djur får vara utomhus mycket och beta. Dessutom stärker ekologiska metoder jordbrukets motståndskraft mot klimatförändringar, säger Kjell Sjödahl Svensson.

Ekologiska metoder är grunden för en hållbar livsmedelsproduktion. Det innebär bland annat att odling av spannmål, grönsaker, frukt och bär sker utan naturfrämmande bekämpningsmedel och utan konstgödsel. KRAV-certifieringen går längre än EU:s ekologiska regler kräver, och har extra tuffa krav som bidrar till biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor för dem som arbetar med att producera KRAV-märkta varor.

– När du som konsument väljer KRAV-märkta varor bidrar du till att minska spridningen av bekämpningsmedel och till att öka den biologiska mångfalden, säger Kjell Sjödahl Svensson.

Statistiken i pressmeddelandet kommer från Jordbruksverket.

Presskontakt
Klara Danielsson, klara.danielsson@krav.se, 070-665 01 64

Pressbilder
Pressbild på Kjell Sjödahl Svensson och genrebilder på nötkreatur, får och pollinerare finns i KRAVs pressbildbank.

Tabell: KRAVs samlade ekorankning för 2023

Län Andel ekologisk jordbruksmark (%) Rankning jordbruksmark Andel ekologisk djurhållning (%) Rankning djurhållning Samlad placering i ekorankningen
Värmland 32 2 36 1 1
Gävleborg 30 3 32 2 2
Jämtland 36 1 27 5 3
Dalarna 27 4 28 4 4
Södermanland 21 7 29 3 5
Västra Götaland 24 6 27 5 6
Östergötland 25 5 26 7 7
Örebro län 19 10 26 7 8
Västmanland 18 12 26 7 9
Gotland 21 7 17 13 10
Jönköpings län 21 7 16 14 11
Uppsala län 18 12 24 10 12
Västernorrland 19 10 20 12 12
Stockholms län 16 14 24 10 14
Kronoberg 16 14 13 16 15
Halland 13 16 15 15 16
Västerbotten 11 17 11 17 17
Skåne 8 19 11 17 18
Kalmar län 10 18 9 19 19
Blekinge 8 19 6 20 20
Norrbotten 8 19 6 20 20
Riket 18 20
I KRAVs samlade ekorankning har en sammanslagning gjorts av länens rankning när det gäller ekologisk jordbruksmark (åkermark och betesmark) och ekologisk djurhållning (nötkreatur och får). Sammanslagningen ger en samlad placering i KRAVs ekorankning. Statistiken kommer från Jordbruksverket.

Om KRAV
KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 22 medlemsföretag och organisationer.

Dela sidan