Debatt

Låt oss prata om priset på ekomat

23 nov, 2022

Emma Rung VD-1669279504

När maten blir dyrare letar många konsumenter efter de billigaste varorna, och har kanske en bild av att ekologisk mat alltid är dyrare. Men faktum är att just nu höjs inte priset på ekologisk mat lika mycket som på annan mat. En liter ekologisk KRAV-märkt mjölk kostar i snitt knappt 2 kronor mer, ett KRAV-märkt ägg drygt 1 krona mer, ett kilo KRAV-märkt havregryn knappt 9 kronor mer än motsvarande konventionella varor.  

Vi vet även att prisgapet har minskat på vissa köttprodukter. Ekologiska lantbrukarna har statistik som visar att ett kilo ekologisk lammfärs nu kostar 11 kronor mer, medan den 2019 kostade 25 kronor mer. Fläskfärs kostar nu 10 kronor mer per kilo, medan den 2019 kostade 27 kronor mer.  

I vissa butiker finns KRAV-märkta och andra ekologiska varor som kostar lika mycket eller som rentav är billigare än en motsvarande konventionell vara. 

En av förklaringarna till den mindre prisskillnaden just nu är att det konventionella jordbruket ofta är beroende av konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel som importeras. Dessa produkter har blivit dyrare på grund av Rysslands krig mot Ukraina och genom de stigande energipriserna. Det krävs stora mängder fossil energi för att tillverka konstgödsel. 

KRAV-bönder använder inte konstgödsel, utan stallgödsel från sina djur och andra organiska restprodukter, och har därför endast ett litet behov av att köpa importerade varor för sin produktion. De använder inte heller naturfrämmande bekämpningsmedel, utan tillämpar förebyggande metoder mot ogräs och skadedjur som varierad växtföljd, mekanisk ogräsrensning och biologisk skadedjursbekämpning. Dessutom odlar de själva det mesta av fodret till sina djur. 

De ekologiska metoderna ger stor positiv effekt på miljön och klimatet. När man väljer ekologiskt bidrar man till renare dricksvatten och renare sjöar och vattendrag. Odlarna slipper hantera giftiga kemikalier och det blir mindre bekämpningsmedelsrester i vår mat. Och utan konstgödsel får vi bördigare jordar och mindre klimatpåverkan.  

Dessutom har ekologisk odling stor positiv effekt på den biologiska mångfalden. På och kring en ekologisk odling finns 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare. 

Nackdelarna med den mat som oftast är billigare – när den är resultatet av stordrift, ensidig odling, konstgödselanvändning och besprutning med naturfrämmande bekämpningsmedel – kommer på både kort och lång sikt. Det verkliga priset för den maten kommer att belasta kommande generationer. 

De ekologiska produktionsmetoderna gör att KRAV-märkt och annan ekologisk mat ofta kostar mer – även om prisskillnaderna just nu minskar. Men det kommer alltid att finnas produkter där prisskillnaden inte är särskilt stor, och det finns alltid en KRAV-märkt vara för alla. Det är bra att veta för alla de konsumenter som i kundundersökningar säger att de vill handla mer hållbar mat.  

Emma Rung, vd på KRAV 

Debatten publicerades minst 56 gånger, bland annat i Nya Wermlands-Tidningen 23 november 2022.

Dela sidan