Forskningsrön

Bekämpningsmedel påverkar hjärnan

1 sep, 2011

hero_bekampningsmedel2

Barn får lägre IQ och visar sämre tankeförmåga i förskoleåldern om deras mödrar utsatts för bekämpningsmedel med organiska fosforföreningar under graviditeten. Det visar tre studier från olika forskargrupper i USA.

Denna typ av bekämpningsmedel är inte godkända i Sverige, men kan finnas med som resthalter på importerade jordbruksprodukter.

Källa:

  • ”Bekämpningsmedel kan påverka hjärnans utveckling” EPOK (Centrum för ekologisk produktion och konsumtion), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Nyhet på webben 2011-07-01.

Dela sidan