Debatt

Så kan det ekologiska jordbruket växa i Blekinge

1 aug, 2023

lovö prästgård-1690902120

Klimatförändringarnas konsekvenser blir allt tydligare, den biologiska mångfalden minskar dramatiskt och spridning av bekämpningsmedel i naturen fortsätter. För att lösa utmaningarna behöver alla hjälpas åt. Konsumenter och offentliga upphandlare i Blekinge kan bidra genom att stödja ekologisk odling och djurhållning, skriver Emma Rung, vd på KRAV. 

Sveriges mål är att andelen ekologisk jordbruksmark år 2030 ska vara 30 procent. För Blekinge var den siffran förra året 9 procent. De bönder som redan har ställt om gör en stor insats för en hållbar livsmedelsförsörjning. De säger nej till naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, de använder odlingsmetoder som ökar den biologiska mångfalden, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Tack till er!  
 
De KRAV-certifierade bönderna, som i Blekinge står för 81 procent av den ekologiska jordbruksmarken, går dessutom ännu längre. De bidrar bland annat med åtgärder för att motverka övergödning och en striktare reglering av tungmetaller. 
 
För att få en hållbar livsmedelsförsörjning behöver vi minska matsvinnet och äta mer hållbart. Den mat vi producerar behöver tas fram med långsiktigt hållbara metoder, och då spelar djuren på ekologiska och KRAV-certifierade gårdar en viktig roll. 
 
Förra året var 8 procent av alla kor och får i Blekinge ekologiskt hållna. Genom att öka andelen kan bönderna och deras betande djur bidra till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar, vilket är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem och gör oss bättre rustade att klara torka och skyfall i klimatförändringarnas spår. 
 
Djur måste hanteras på ett bra sätt, och med KRAV-certifiering uppfylls en rad extra tuffa krav för djurens välfärd. Det gäller bland annat större stallytor och att djuren får möjlighet till längre utevistelse.  
 
Ekologiska och KRAV-certifierade bönder tar ett stort ansvar för att trygga en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men om vi ska klara de stora utmaningarna som klimatförändringen, en minskad artrikedom och kemikalier i miljön måste vi arbeta tillsammans. 
 
Sveriges mål är att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 procent i offentlig sektor år 2030. Förra året var den siffran 37 procent, vilket är en minskning för tredje året i rad. Här finns stora möjligheter för den offentliga sektorn i Blekinge att vända utvecklingen. 
 
Butiker och konsumenter i Blekinge kan bidra genom att prioritera hållbarhet. Varje val av svenska, närproducerade, ekologiska och KRAV-märkta varor tar oss ett steg närmare ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk. 
 
Emma Rung, vd på KRAV

Debatten har gjorts i 21 versioner, utifrån data för varje län i Sverige. Den har publicerats i media 81 gånger, bland annat i Arbetarbladet.

Dela sidan