Mjölk och mejeri

Om man väljer något KRAV-märkt i mejeridisken får man god djurhållning, naturligt kretslopp och högre biologisk mångfald på köpet.

mjolkglas_hero-1654090280

Bra saker med KRAV-ekologisk mjölk

  • KRAV-märkta kor är ute så mycket som möjligt, även när det inte är betessäsong. Det är naturligt och skönt för dem, och gör dem friska och starka.
  • Korna betar mer gräs och klöver än andra kor. Det är bra mat för dem, och bidrar till att ekologisk mjölk innehåller mer nyttig omega-3-fettsyra. Det ger också korna naturlig motion.
  • När de betar skapar de öppna landskap, vilket gynnar pollinerare och bidrar till högre biologisk mångfald.
  • Vallen där korna betar fungerar som en kolsänka: den lagrar in koldioxid från luften.
  • Korna äter 100 procent KRAV-märkt foder, odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och till största delen på den egna gården.
  • Korna får medicin direkt om de behöver det när de blir sjuka, men aldrig i förebyggande syfte.

Läs mer

Kons roll i ett KRAV-märkt kretslopp

Kor på KRAV-märkta gårdar är mycket viktiga för en hållbar livsmedelsförsörjning.

Hitta KRAV-märkt ost

Hitta en KRAV-märkt ost för varje tillfälle i vår ostguide.