Mjölk och mejeri

Mjölk är ett mycket användbart livsmedel. Det kan förvandlas till fil, yoghurt, ostar och glass m m. Många dricker mjölken som den är – i lätt, mellan eller naturligt fet form. Om man väljer något KRAV-märkt i mejeridisken får man god djurhållning, naturligt kretslopp och högre biologisk mångfald på köpet. Dessutom får du en produkt framställd utan GMO-foder.

Bra saker med KRAV-ekologisk mjölk

  • Ekologisk mjölk innehåller mer nyttig omega-3-fettsyra.
  • KRAV-märkta kor betar mer gräs och klöver än andra kor. Det är bra mat för dem, och bidrar också till omega-3-fettsyran. Det ger dem också naturlig motion.
  • När de betar skapar de öppna landskap.
  • Vallen där korna betar fungerar som en kolsänka: den lagrar in koldioxid från luften.
  • De äter 100 procent KRAV-märkt foder, odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och till största delen på gården.
  • Korna är ute så mycket som möjligt, även när det inte är betessäsong. Det är naturligt och skönt för dem, och gör dem friska och starka.
  • De får medicin direkt om de behöver det när de blir sjuka, men aldrig i förebyggande syfte.

Läs mer

Kons roll i ett KRAV-märkt kretslopp

Kor på KRAV-märkta gårdar är mycket viktiga för en hållbar livsmedelsförsörjning.

Hitta KRAV-märkt ost

Hitta en KRAV-märkt ost för varje tillfälle i vår ostguide.