Forskningsrön

Insektsgift kan leda till bisamhällens kollaps

10 apr, 2012

hero_insektsgift_bi

Massdöd av humlor och bin har oroat många de senaste åren. I synnerhet som dessa insekter är viktiga för pollineringen i många odlingar. Nu har det kommit två nya vetenskapliga rapporter som visar att en typ av insektsmedel, de så kallade neonikotinoiderna, troligtvis har stor betydelse för massdöden.

I KRAV-märkt produktion används förstås inte dessa kemiska bekämpningsmedel, men i konventionell odling används de för att bekämpa skadeinsekter i till exempel raps. Bin och humlor får i sig giftet via pollen och nektar.

I den ena studien som är engelsk utsatte man humlor för en dos av neonikotinoiden imidakloprid som bland annat finns i Myrr. Dosen motsvarar den de kan få i sig i fält. Sedan släppte de ut humlorna så de kunde leva naturligt. Det visade sig att de kolonier av humlor som utsatts för medlet växte långsammare och att de producerade 85 procent färre drottningar.

Forskarna bakom rapporten menar att med tanke på den stora användningen av neonikotinoider kan dessa ha en omfattande inverkan på de vilda humlorna i hela i-världen.

I den andra studien som är fransk utsatte man honungsbin för thiamethoxam som också är en neonikotinoid. I den studien fick bina sämre förmåga att orientera sig och fick svårt att hitta hem till kupan. Så stor andel dog att det skulle kunna leda till att kolonier risker att kollapsa.

Källor:

Dela sidan