Kyckling

KRAV-märkta kycklingar lever nästan dubbelt så länge som konventionella. De föds upp på ett ekologiskt KRAV-märkt foder odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan tillsats av antibiotika. Ekologiskt foder får inte innehålla GMO. Här hittar du KRAV-märkt kyckling!

hero_tillagarkyckling

KRAV-märkta kycklingar lever ett mer naturligt kycklingliv. De har gott om utrymme att röra sig på både inne och ute, och är i verklig mening “frigående”. Under minst fyra sammanhängande månader maj-september har stallet öppet minst 12 timmar varje dag. Då kan kycklingarna gå ut och in som de vill. Där ute andas de frisk luft och pickar i gräset. De har tillgång till sandbad för att hålla fjäderdräkten ren, och på vintern kan de gå ut och lufta sig på en veranda under tak. KRAV-märkt kyckling är den enda som får grönt ljus i WWF:s Köttguide.

 

Bra saker med KRAV-märkt kyckling

 • Kycklingarna ska få vara ute större delen av dygnet under minst fyra sammanhängande månader maj-september.
 • De ska dessutom få vara ute under en del av dagen från tidig vår till sen höst, så länge väder och markförhållanden är lämpliga.
 • På sommaren får de gå ut och äta gräs, sprätta och picka mask.
 • Varje slaktkyckling ska ha tillgång till minst 4 kvadratmeter rastgårdsyta.
 • Rastgården ska erbjuda till exempel träd och buskar där kycklingen kan få skydd.
 • De får gå fritt inomhus med gott om plats – KRAV-märkta kycklingar har mycket större utrymme inomhus än konventionella.
 • De äter i huvudsak KRAV-märkt foder, som till minst hälften ska odlas på gården.
 • De får rotfrukter, hö eller annat grovt foder att sysselsätta sig med.
 • Mediciner får inte ges i förebyggande syfte.

Här hittar du KRAV-märkt kyckling

KRAV-märkt kyckling säljs idag under två varumärken, Reko och Bosarp.

 • www.reko.nu kan du söka på ort och få fram butiker som säljer KRAV-märkt kyckling
 • Bosarps webbplats kan du se vilka produkter som finns. Många går att hitta i de vanliga butikskedjorna. Fråga gärna i din närmaste butik!

Mer om KRAV-märkt kött