Pressmeddelanden

KRAV rekryterar växtodlingsexpert

29 nov, 2019

KRAV rekryterar växtodlingsexpert

KRAV har rekryterat växtagronomen Eve Roubinet som marknads- och regelutvecklare inom affärsområdet lantbruk, med särskilt fokus på växtodling.

Eve Roubinet har mycket erfarenhet av forskning inom lantbruksfrågor och dess tillämpning efter att dels ha forskat själv på SLU, dels ha jobbat som forskningssekreterare på SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning) i flera år.

– Vi är så glada att Eve Roubinet har börjat hos oss. Förutom goda kunskaper på växtodlingsområdet och biologiska bekämpningsmetoder har hon också mycket erfarenhet av forskning. Den kompetensen kommer komma väl till pass i arbetet hos oss, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

Eve Roubinet är född i Frankrike, där hon också tog sin agronomexamen, och har varit intresserad av hållbarhetsfrågan så länge hon kan minnas.

– På min allra första kurs i Toulouse i södra Frankrike, pratades det om agroekologi. Det var där och då jag förstod att det är möjligt för oss att producera mat på ett sätt som verkligen är hållbart, säger Eve Roubinet.

Hon är särskilt intresserad av frågor som växtskydd, biologiska bekämpningsmetoder och klimat. Dessutom består den franska agronomutbildningen till stor del av praktik, vilket har resulterat i att Eve Roubinet har jobbat med lantbruksfrågor praktiskt på vingårdar i både Frankrike och USA.

– Det roligaste med att börja jobba på KRAV är att kunna bidra till en hållbar utveckling av lantbruket. KRAVs vision för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar produktion av livsmedel kan driva ekologisk produktion framåt och det tycker jag är bra. Jag är stolt över att kunna bidra till den utvecklingen och gripa tag i lantbrukets utmaningar, säger Eve Roubinet.

Kontakt:

Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk KRAV: 070-347 50 83

Nina Halling, Kommunikationschef KRAV: 070-842 43 73

Ladda ner som pdf

Dela sidan