Nötköttsproduktion

Frågor och svar

Hur ska jag rapportera beräkningen av klimatpåverkan till KRAV?

Svar
 • Minskad klimatpåverkan från samhällets alla sektorer är mycket viktigt och KRAV arbetar långsiktigt för att alla livsmedel ska vara hållbart producerade utan att bidra till den globala uppvärmningen. KRAV har redan idag omfattande regler som relaterar till minskad klimatpåverkan, bland annat att hela verksamheten att ska använda förnybar el.
 • För två år sedan införde KRAV en ny regel som handlar om klimatrådgivning och klimatrapportering för lantbruk med minst 200 ha jordbruksmark. Syftet var att med hjälp av data lära oss mer om hur KRAV-certifierade lantbruk kan minska klimatpåverkan ytterligare. I dag finns till viss del data från andra aktörer i livsmedelssektorn, vilka KRAV kommer samarbeta med. Vi behöver mer tid för att hitta lösningar för hur rapporteringen av klimatdata till oss ska göras. Därför skjuter vi fram kravet på rapportering, och kommer att informera dig som är berörd i god tid innan du ska rapportera.
 • Vi behåller kravet på klimatrådgivning, som ska genomföras senast 31 december 2023. Du som har minst 200 ha jordbruksmark som är KRAV-certifierad eller under omställning ska genomföra Greppa Näringens ”klimatkollen” eller ingå i Arlas klimatarbete under året. Har du gjort ”klimatkollen” 2017 eller senare behöver du inte göra om den. Läs hela den ändrade regeltexten här. 

Får man behandla djuren förebyggande?

Svar
 • Du får inte behandla djuren förebyggande.
 • För att undvika parasitsmitta på betet krävs en medveten betesstrategi. Parasitbekämpning med medicinska preparat får inte ske förebyggande utan bara när behov kan påvisas.

Se regel: 5.1.11.8 och 5.1.11.10

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur lång måste utevistelsen vara?

Svar
 • Betesperioden samt minst ytterligare två månader då djuren ska vara ute minst en del av dagen.

Se regel: 5.2.3.7

Hur stor andel av fodret ska odlas själv?

Svar
 • Minst 75 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.

Se regel: 5.2.5.1

Hur stor andel får vara kraftfoder?

Svar
 • Max 30 procent kraftfoder.

Se regel: 5.2.5.2

Hur stor andel foder behöver vara KRAV-godkänt?

Svar
 • Allt foder ska vara KRAV-godkänt.
 • Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder.

Se regel: 5.1.9.7, 5.2.5.3

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stor del av foderintaget ska komma från betet?

Svar
 • Minst halva foderintaget (för tjurar minst halva grovfoderintaget) ska komma från betet.

Se regel: 5.2.3.2

Hur stor del av golvytan får vara spaltgolv?

Svar
 • Högst hälften av golvytan får vara spaltgolv.
 • Det krävs större utrymmen än vad djurskyddslagen kräver.
 • Alla djur ska gå i lösdrift.

Se regel: 5.1.8.5

Vilka djur ska kunna beta under betesperioden?

Svar
 • Alla djur över 6 månader, även ungtjurarna, ska kunna beta under betesperioden.