Nötköttsproduktion

Frågor och svar

Får man behandla djuren förebyggande?

Svar
 • Du får inte behandla djuren förebyggande.
 • För att undvika parasitsmitta på betet krävs en medveten betesstrategi. Parasitbekämpning med medicinska preparat får inte ske förebyggande utan bara när behov kan påvisas.

Se regel: 5.1.11.8 och 5.1.11.10

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur lång måste utevistelsen vara?

Svar
 • Betesperioden samt minst ytterligare två månader då djuren ska vara ute minst en del av dagen.

Se regel: 5.2.3.7

Hur stor andel av fodret ska odlas själv?

Svar
 • Minst 75 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.

Se regel: 5.2.5.1

Hur stor andel får vara kraftfoder?

Svar
 • Max 30 procent kraftfoder.

Se regel: 5.2.5.2

Hur stor andel foder behöver vara KRAV-godkänt?

Svar
 • Allt foder ska vara KRAV-godkänt.
 • Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder.

Se regel: 5.1.9.7, 5.2.5.3

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stor del av foderintaget ska komma från betet?

Svar
 • Minst halva foderintaget (för tjurar minst halva grovfoderintaget) ska komma från betet.

Se regel: 5.2.3.2

Hur stor del av golvytan får vara spaltgolv?

Svar
 • Högst hälften av golvytan får vara spaltgolv.
 • Det krävs större utrymmen än vad djurskyddslagen kräver.
 • Alla djur ska gå i lösdrift.

Se regel: 5.1.8.5

Vilka djur ska kunna beta under betesperioden?

Svar
 • Alla djur över 6 månader, även ungtjurarna, ska kunna beta under betesperioden.