Licenspriser

För att bli KRAV-certifierad och få använda KRAV-märket betalar du både för certifieringen och för licensen. Kostnaden för certifiering går till ditt certifieringsbolag, medan kostnaden för licens går till KRAV. KRAVs licensintäkter används till att stärka varumärket KRAV, vilket gagnar dig som certifierad.

För att få använda KRAVs namn och/eller märke för att marknadsföra din produkt/verksamhet, krävs att produktionen/verksamheten är certifierad enligt KRAVs regler. Du betalar licensavgift för rätten att använda märket. Läs mer här vad du som licenstagare får för pengarna.

Alla priser är årliga och exklusive moms.

LADDA NER LICENSPRISLISTA för 2022

LADDA NER LICENSPRISLISTA för 2023

Växtodling, växthus och biodling

PRIS

Primärproduktion
För primärproducenter utan KRAV-certifierad areal, till exempel Växtodling, Växthus och bikupor i karens. Per certifierat företag 500 SEK
Växtodling
För producenter som har mindre än 50 ha KRAV-certifierad åkermark
500 kr
50 till 99 ha KRAV-certifierad åkermark 1 000 kr
100 till 149 ha KRAV-certifierad åkermark 2 000 kr
150 till 300 ha KRAV-certifierad åkermark 3000 kr
Över 300 ha KRAV-certifierad åkermark 5000 kr
Växthus
För producenter som har mindre än 1000 kvm KRAV-certifierad odlingsyta 500 kr
1 000 till 2 999 kvm KRAV-certifierad odlingsyta 2000 kr
3 000 till 4 999 kvm KRAV-certifierad odlingsyta 4000 kr
5 000 till 10 000 kvm KRAV-certifierad odlingsyta 5000 kr
Mer än 10 000 kvm KRAV-certifierad odlingsyta 7000 kr
Biodling
För producenter som har högst 99 KRAV-certifierade bikupor 500 kr
100 till 199 KRAV-certifierade kupor 1500 kr
200 till 299 KRAV-certifierade kupor 2000 kr
300 till 400 KRAV-certifierade kupor 3000 kr
Mer än 400 KRAV-certifierade kupor 4000 kr

Maximalt licenspris för ovan regelområden är 10 000 kr.
Gårdsbutik ingår i licenspriset för ett lantbruk.

OM DU ÄVEN FÖRÄDLAR PRODUKTER

Du som är primärproducent och enbart förädlar egna produkter betalar ingen licens för det. Men om du köper in råvaror från andra till produkter (oavsett om egna råvaror ingår eller inte) ska du vara certifierad enligt kapitel 9, redovisa försäljningsvärde och betala licens.

Djurhållning

Som KRAV-certifierad växtodlare med djurhållning betalar du inget extra för djuren.

Svampodling

Pris

Per certifierad svampodling 1000 kr

Vildväxande

Pris

Produktion som bärplockning eller organisering av bärplockning 500 kr

Det är bara en fast licensavgift på att plocka och sälja till exempel bär.

Fiske och vattenbruk

Pris

Fiskefartyg, årligt licenspris per fartyg 500 kr
Vattenbruk, årligt licenspris per företag 500 kr

Slakt

Pris

Slaktregler omfattar företag som slaktar och säljer hel-, halv- eller kvartsfall.
Därefter gäller reglerna för förädling.
Det fasta grundpriset gäller alla anläggningar
Grundpris per anläggning 1000 kr
Om du enbart säljer allt kött vidare som hel- halv eller kvartsfall betalar du
endast grundpriset då du endast har regelområdet Slakt

 

Slakterier som förädlar. Du som förädlar vidare och/eller förpackar produkter ska vara ansluten till regelområdet Livsmedelsförädling och registrera
dessa produkter/artiklar och rapportera försäljningsvärde i MittKRAV. Om du säljer en del kött som hel-, halv- eller kvartsfall redovisar du detta men anger försäljningsvärde 0. Ange vid artikelnamnet namn på företaget som produkten (hel, halv och kvartsfall) levereras till. Det är sedan detta/dessa företag som i sin tur ska rapportera försäljningsvärde för produkterna och betala licensavgift till KRAV.
Återtag ska redovisas i enlighet med prislistan för livsmedelsförädling, det är värdet av slaktkostnaden som ska redovisas.
Definition återtag: Att slakteriet slaktar och eventuellt styckar/förpackar, men produkten tas tillbaka av den KRAV-certifierade Djurhållaren, exempelvis köttlådor.

Livsmedelsförädling, import och införsel

Pris

Det årliga licenspriset baseras på ditt försäljningsvärde för KRAV-märkta produkter, enligt nedan.
Försäljningsvärde < 1 MSEK 500 kr
Försäljningsvärde 1 – < 80 MSEK 0,50%
Försäljningsvärde 80 – < 160 MSEK 0,40%
Försäljningsvärde 160 – 320 MSEK 0,30%
Försäljningsvärde Över 320 MSEK 0,20%

 

Det totala försäljningsvärdet för 2022 ska rapporteras till KRAV senast 15 mars 2023 per artikel i Mitt KRAV.
Om företagets försäljningsvärde överstiger 1 MSEK räknas hela värdet i respektive licenssteg.
Dvs Om försäljningsvärdet är ex 0,9 MSEK så betalar man endast 500 kr.
Om försäljningsvärdet är ex 2 MSEK så blir licenspriset 0,5% på 2 MSEK.
Om försäljningsvärdet är ex 85 MSEK så betalar du 0,5% på 80 MSEK och 0,4% på resterande 5 MSEK

Fodertillverkning samt produktionshjälpmedel

Pris

Det årliga licenspriset baseras på ditt försäljningsvärde för KRAV-märkta produkter, enligt nedan.
Försäljningsvärde < 1 MSEK 1000 kr
Försäljningsvärde 1 – < 20 MSEK 6500 kr
Försäljningsvärde 20 – < 40 MSEK 120 000 kr
Försäljningsvärde 40 – < 80 MSEK 220 000 kr
Försäljningsvärde 80 – < 160 MSEK 360 000 kr
Försäljningsvärde 160 – < 320 MSEK 560 000 kr
Försäljningsvärde Över 320 MSEK 800 000 kr

Marknadsförare, enligt kap 20

Pris

Företag utan egen tillverkning, som vill marknadsföra KRAV-certifierade produkter i eget namn eller varumärke
Per företag 1000 kr

Restaurang och storhushåll

Pris

Alla enheter med certifikat, inklusive moderbolag, betalar licens per enhet enligt nedan.
Färre än 20 enheter 1000 kr
20 enheter eller fler 500 kr

Övrig information

Pris

Påminnelseavgifter och liknande
Påminnelse avseende försenad rapportering av försäljningsvärde, per påminnelse 1250 kr
Administrationsavgift vid schablonfakturering 1250 kr
Vid utebliven betalning så tillämpar vi påminnelseavgifter, räntor, inkassoavgifter och liknande enligt lag.

VAD FÅR JAG FÖR LICENSPENGARNA?

  • Tillgång till ett av Sveriges starkaste varumärken som förstärker den egna profilen. 99% känner till märket och nästan alla svenskar kan tänka sig att köpa KRAV-märkta produkter. (Källa Kantar Sifo)
  • Kostnadseffektiv marknadsföring av KRAV-märket bland annat genom uppmärksamhet i media, många följare på Facebook och satsningar tillsammans med kunder i butik.
  • Tillgång till KRAVs välbesökta webbplats där konsumenter kan söka efter KRAV-märkta produkter, företag och restauranger, och där KRAV berättar om mervärden med KRAV-certifierad produktion.
  • Utveckling av KRAVs regler som du dessutom har möjlighet att påverka.
  • Uppdaterade digitala regler som är lätta att hitta finns på regler.krav.se och som mobilapp.
  • Information och stöd för att underlätta certifieringen. Kontakta gärna oss på info@krav.se
  • Lobbyarbete för att EU:s minimiregler för ekologisk produktion ska bli ändamålsenliga och praktiska.
  • Uttalanden av KRAV i media och svar på kritik, ofta i samverkan med våra anslutna.
  • Varumärkesskydd av KRAV-märket.