Nyheter

Information från KRAV med anledning av Corona-pandemin

12 apr, 2020

hero_mangold

Sidan uppdateras löpande med tillkommande information
Senast uppdaterad 2020-05-12

Det är en märklig tid vi upplever just nu. Vi på KRAV känner stor medkänsla med alla de företag och enskilda som berörs extra hårt av Corona-pandemins verkningar. Vi har löpande kontakt med Livsmedelsverket och Jordbruksverket, och följer myndigheternas rekommendationer. När vi fattar beslut som direkt påverkar någon av KRAVs kundgrupper, kommer vi att göra direkta utskick till dessa kunder. Vi agerar även på olika sätt för att underlätta situationen för våra kunder.

Hittills har vi gjort följande:

  • Vi har beslutat om tillfälliga regler för kontroller, för att göra det möjligt för certifieringsorgan att genomföra kontroll på distans (under vissa omständigheter). Information om detta skickades till certifieringsorganen den 27 mars. Läs mer om detta här.
    KRAV beslöt i slutet av april att förlänga den tid som en revisor får utföra kontroller hos en och samma kund. Från 1 maj till och med 31 december 2020 får en revisor utföra kontroll även ett femte år i följd hos en kund hos KRAV, om det gör att onödiga resor kan undvikas. Byte av revisor ska då ske 2021. Därmed frångår man de ordinarie regler som säger att får ett KRAV-certifierat företag får använda samma revisor i högst fyra år i följd.
    Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens rekommendation att undvika onödiga resor under Corona-pandemin. Rekommendationen gäller till och med 31 december 2020.
  • Vi har stöttat arbetet med uppropet för små och medelstora företag som publicerades i Expressen, genom att sätta initiativtagarna i kontakt med flera av KRAVs livsmedelskunder och genom att sprida uppropet vidare i våra egna kanaler.
  • Vi erbjuder alla att se KRAVs utbildningsfilm för restauranger utan kostnad (det gäller även de som precis har bokat utbildningen). Erbjudandet gäller till och med 30 september. Se vidare här.
  • KRAV diskuterar dessutom just nu med myndigheter och flera aktörer i livsmedelsbranschen hur vi på bästa sätt kan agera och underlätta OM det skulle uppstå brist på proteinfoder.

 

Till KRAVs kunder

Vi bevakar bland annat frågor om leveranser av importerat foder och andra förnödenheter, om certifiering och kontroller, licenser och vad som gäller för restauranger.

Till konsumenter

Konsumenter kan fortfarande lita på att de KRAV-märkta varor som finns i butikerna är säkert kontrollerade. Vi uppmanar alla att fortsätta köpa KRAV-märkta varor för att stötta KRAV-bönder och andra KRAV-certifierade livsmedelsproducenter.

För frågor som berör Corona-pandemin, kontakta KRAV på info@krav.se

Dela sidan