Bröd och spannmål

Genom att välja KRAV-märkt mjöl till ditt brödbak, bidrar du till ökad biologisk mångfald. Det är en av de viktigaste saker du som konsument kan göra för att hjälpa bin och andra pollinatörer som hotas av utrotning.

hero_lax_brod

KRAV-märkt spannmål odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket gynnar bina. Spannmålen odlas inte ensidigt år efter år, utan bonden växlar mellan olika grödor – det är också bra för biologiska mångfalden.

Vall (gräs och klöver) eller gröngödslingsgrödor (grödor som enbart odlas för att användas som gödsel) ska till exempel ingå i växtföljden; det håller uppe mullhalten i marken. På så sätt binds luftens koldioxid i marken, vilket är bra för klimatet. Vanliga sädesslag som odlas i Sverige är vete, råg, havre, korn och rågvete.

KRAV-märkt kulturspannmål

Dessutom har en del så kallade kultursorter återupplivats genom växtförädling. Dit hör dinkel (kallas även spelt) som liksom lantvete är en gammal veteart. Emmer är en korsning mellan enkornsvete och ett vildgräs och svedjeråg är en gammal spannmålssort som har ett något högre näringsinnehåll än vanlig konventionell råg. Kulturspannmålen har en bredare genetisk variation än moderna spannmål och anses vara mer resilienta mot miljövariation, vilket är en stor fördel med tanke på klimatförändringarna. Många av dem förekommer ofta i ekologisk odling.

 

Bra saker med KRAV-märkt spannmål

  • Odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Bidrar till ökad biologisk mångfald: fler pollinatörer och växter men också fler fjärilar och fåglar.
  • Bidrar till att hålla uppe mullhalten i marken, vilket är bra för klimatet och för bördigheten.

KRAV-märkta produkter