Reportage

Stjärnägg: Våra ägg är både närproducerade och KRAV-märkta

30 mar, 2023

stjarnagg_hons-1649420901

Stjärnägg lanserade i fjol ett nytt koncept med ägg som både är KRAV-märkta och närproducerade. De tycker inte att man som konsument ska tvingas välja mellan att stötta en lokal bonde eller det ekologiska lantbruket. KRAV har ställt några frågor om initiativet till Jörgen Ottebäck på Stjärnägg.

Vilka är Stjärnägg och hur arbetar ni?

– Stjärnägg bildades år 2002 under namnet “Lokala äggleverantörer i samverkan”, och är i dag Sveriges största äggleverantör. Företaget ägs av KG:s Ägg, Thuressons Hönseri, Täljestad Ägg samt Västkustägg. Äggen kommer från närmare 100 svenska producenter med en spridning över hela landet. Vi levererar ägg och äggprodukter från totalt åtta anläggningar till kunder inom svensk dagligvaruhandel, servicehandel och grossister inom restaurang & storhushåll.

Hur kommer det sig att ni lanserade ”KRAV-märkta närproducerade ägg”?

– Intresset för närproducerade ägg har ökat kraftigt de senaste åren. Vetskapen om var äggen man äter kommer ifrån har seglat upp som den fjärde viktigaste faktorn vid val av ägg enligt en konsumentundersökning av Ipsos. Samtidigt ser vi att försäljningen av ekologiska ägg tyvärr har börjat dala. Försäljningstrenden har flera orsaker, men en sak vi kan se i undersökningar är att äggkonsumenterna nu värdesätter det lokala och närproducerade lite högre än det ekologiska. Vi tycker inte man som konsument ska tvingas välja mellan att stötta den lokala bonden eller det ekologiska lantbruket. Därför har vi lanserat en serie äggprodukter som är både närproducerade och KRAV-ekologiska.

Var kan man köpa Stjärnäggs KRAV-märkta ägg i påsk?

– Våra KRAV-märkta ägg finns hos de flesta stora butikskedjorna. I vissa fall under vårt varumärke Stjärnägg, i bland även som butikens eget varumärke. Till de tre vi lanserade i fjol har det tillkommit en fjärde, Ölandsägg.

Hur länge har ni erbjudit KRAV-märkta ägg?

– Redan vid starten 2002 bestämde vi att alla våra ekologiska ägg även ska vara KRAV-märkta. Det viktigaste vi har är våra hönor, därför står djuromsorg högst upp på agendan för oss på Stjärnägg. KRAV-märket står för att hönan lever ett ännu bättre liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vilket också är något som ger bonden en bättre arbetsmiljö. Jämfört med den EU-ekologiska certifieringen har KRAV mer långtgående regler kring exempelvis djuromsorg, klimat och social hänsyn.

Vad är det som konsumenten efterfrågar som KRAV-certifieringen uppfyller?

– Konsumenten väljer i många fall KRAV för att det är ett välkänt märke som man litar på. För konsumenten som väljer KRAV-märkta ägg är djuromsorgen bland det absolut viktigaste. Att hönorna har tillgång till bland annat utevistelse, större utrymme och med det möjlighet till ett naturligare beteende. En annan viktig del är att konsumenten känner en trygghet i att det man köper och äter också är bra för vår miljö och vårt klimat.

Varför är de KRAV-märkta äggen lite dyrare just nu?

– KRAV-ekologisk produktion av ägg har alltid varit dyrare än den konventionella produktionen, eftersom den kräver större utrymme inomhus och tillgång till utevistelse för hönorna. Även det ekologiska fodret är dyrare då man inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. För att bönder ska ha möjlighet att bedriva KRAV-ekologisk produktion måste de få betalt för det, därför är KRAV-äggen dyrare. Vi som leverantör känner en oro för att skillnaden i pris mellan KRAV och konventionellt kan bli för stor så att det påverkar konsumenternas inköp. Ekologiska ägg har alltid haft en hög andel av äggförsäljningen. Vi vill att det ska fortsätta vara så, och att konsumenter inte ska behöva avstå från att köpa KRAV-ägg för att de blir för dyra.

Dela sidan