Reportage

Stjärnägg: Våra ägg är både närproducerade och KRAV-märkta

8 apr, 2022

Stjärnägg har lanserat ett nytt koncept med KRAV-märkta och närproducerade ägg. De tycker inte att man som konsument ska tvingas välja mellan att både stötta den lokala bonden eller det ekologiska lantbruket. KRAV har ställt några frågor om initiativet till Jörgen Ottebäck på Stjärnägg.

Vilka är Stjärnägg och hur arbetar ni?

Stjärnägg bildades år 2002 under devisen “Lokala äggleverantörer i samverkan”. Stjärnägg är idag Sveriges största äggleverantör. Företaget ägs av KG:s Ägg, Thuressons Hönseri, Täljestad Ägg samt Västkustägg. Äggen kommer från närmare 100 svenska producenter med en spridning över hela landet. Från totalt åtta anläggningar levererar vi våra ägg och äggprodukter till kunder inom svensk dagligvaruhandel, servicehandel och grossister inom restaurang & storhushåll.

Hur kommer det sig att ni initierade ”KRAV-märkta närproducerade ägg”?

Intresset kring lokala, närproducerade ägg har kraftigt ökat de senaste åren. Vetskapen om var äggen man äter kommer ifrån har seglat upp som den fjärde viktigaste faktorn vid val av ägg enligt en nyligen genomförd konsumentundersökning av Ipsos. Samtidigt ser vi att försäljningen av ekologiska ägg tyvärr börjat dala senaste tiden. Försäljningstrenden beror på flera olika faktorer men en sak vi kan se i undersökningar är att dagens äggkonsumenter värdesätter det lokala, närproducerade lite högre än det ekologiska. Vi tycker inte man som konsument ska tvingas välja mellan att både stötta den lokala bonden eller det ekologiska lantbruket. Vi har därför valt att lansera en serie produkter som både är närproducerade och KRAV-ekologiska.

Hur länge har ni erbjudit KRAV-märkta ägg?

Vi har sedan starten 2002 tagit ställning att alla våra ekologiska ägg även ska vara KRAV-märkta. Det viktigaste vi har är våra hönor, därför står alltid djuromsorg högst upp på agendan för oss på Stjärnägg. Vi har därför valt att KRAV-märka alla våra ekologiska ägg. Detta medför att hönan lever ett ännu bättre liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vilket också är något som ger bonden en bättre arbetsmiljö. Jämfört med den EU-ekologiska certifieringen har KRAV mer långtgående regler kring exempelvis djuromsorg, klimat och social hänsyn.

Vad är det som konsumenten efterfrågar som KRAV-certifieringen uppfyller?

Konsumenten väljer i många fall KRAV för att det är ett välkänt märke som man litar på. För konsumenten som väljer KRAV-märkta ägg är djuromsorgen bland det absolut viktigaste. Att hönorna har tillgång till bland annat utevistelse, större utrymme och med det möjlighet till ett naturligare beteende. En annan viktig del är att konsumenten känner en trygghet i att det man köper och äter också är bra för vår miljö och vårt klimat.

Varför är de KRAV-märkta äggen lite dyrare just nu?

KRAV-ekologisk produktion av ägg har alltid varit dyrare än den konventionella produktionen, detta då det kräver större utrymme inomhus och tillgång till utevistelse för hönorna. Även det ekologiska fodret är dyrare då man inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. För att bönder ska ha möjlighet att bedriva KRAV-ekologisk produktion krävs därför också en högre ersättning för äggen. KRAV-ägget är idag nästan dubbelt så dyrt. Vi som leverantör känner en oro för att skillnaden i pris mellan KRAV och konventionellt kan bli för stor och att konsumenter då kan ändra sina inköpsbeteenden. Ekologiska ägg har haft, och har fortfarande, en väldigt hög andel inom ägg. Vi vill att det ska fortsätta vara så, och att konsumenter inte ska behöva avstå från att köpa KRAV-ägg på grund av att de blir för dyra.

Var kan man köpa Stjärnäggs KRAV-märkta ägg i påsk?

Våra KRAV-märkta ägg finns på de flesta stora butikskedjorna. I vissa fall under vårt varumärke, Stjärnägg men i vissa fall även som butikens egna varumärke. De tre nya produkterna som både är närproducerade och KRAV-märkta har precis lanserats och håller just nu på att säljas in och ta sin plats på butikshyllorna. Intresset är stort hos våra kunder och vi hoppas att ni inom kort hittar dom även i er butik.

Dela sidan