Forskningsrön

Bekämpningsmedel ökar risken för Parkinson

13 okt, 2014

hero_glyfosat

Risken att få Parkinsons sjukdom ökar om man har ett arbete där man utsätts för kemiska bekämpningsmedel. Störst är risken för de som arbetar med konventionell frukt och grönt. För den gruppen är risken att få Parkinson fördubblad, det visar en studie från Örebros Universitet.

Idag lever ca 22 000 personer med Parkinsons sjukdom. Parkinson är en sjukdom som stegvis gör det svårare att röra sig och klara det dagliga livets aktiviteter.
– Det viktigaste är att sträva efter så låg exponering för bekämpningsmedel som möjligt. Det är särskilt viktigt att grupper som arbetar med frukt och grönt har tillgång till bra skyddsutrustning, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.

Källa: 

Dela sidan