Forskningsrön

Konstgödsel bidrar till klimatförändringen

14 okt, 2020

hero_vete4

Den globala tillförseln av kväve till åkermark bidrar starkt till utsläpp av lustgas som är en långlivad växthusgas. Det visar en ny vetenskaplig studie publicerad i Nature.

Studien visar att människans utsläpp av lustgas globalt sett har ökat med 30 procent under de senaste 40 åren och att den nuvarande ökningen överskrider scenarierna som ligger till grund för klimatmålen. Studien visar också att de utsläpp som människan orsakar bär huvudansvaret för ökningen av lustgas i atmosfären och att den dominerande orsaken är kvävetillskott till åkermark. Utsläppen ökar framför allt i tillväxtekonomier som Brasilien, Indien och Kina.

Studien inventerar globala utsläpp av lustgas, både naturliga och sådana som är orsakade av människan samt redogör för samspelet mellan utsläppen och de biokemiska processerna som styr lustgasutsläppen.

Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av lustgas i Sverige ökat med 24 procent de senaste sex åren på grund av att försäljningen av konstgödselkväve ökat.
Det är inte tillåtet att använda konstgödsel i KRAV-certifierad produktion.

Källor:

Dela sidan