Nyheter

Frebaco kvarn KRAV-märker sina produkter

30 jun, 2020

hero_frebacokvarn

På Frebaco Kvarn, beläget på den västgötska slätten, har man förädlat spannmål av högsta kvalitet ända sedan 1979. Nu har Frebaco beslutat att KRAV-märka fyra av sina produkter som tidigare varit EU-ekologiska. Vi har pratat med Martin Pardell på Frebaco för att ta reda på hur de jobbar med hållbarhet och klimatfrågan.

Produkterna som numera är prydda med KRAV-loggan är Frebacos matvete, mathavre, kvarngryn och matdurum. Några av fördelarna som kommer med KRAV-märkningen en ökad mångfald med fler insekter och fåglar, mindre utsläpp av växthusgaser och förbättrad jordkvalitet och bördighet.

– Vi valde att KRAV-certifiera dessa produkter eftersom KRAV går något längre än ekologiskt. Det stärker förstås argumenten att köpa våra matgryn, säger Martin Pardell.

Av KRAVs regler är det särskilt två som Martin Pardell tycker är extra viktiga, eftersom de har en positiv påverkan på klimatet. Det är att öka mullhalten i jorden och att därigenom minska koldioxidhalten i luften, samt att hushålla med växtnäringen för att begränsa utsläppet av växthusgaser.

Han berättar att man på Frebaco kvarn lägger stora resurser på att produkterna i sortimentet ska vara av högsta klass och att de ska produceras med så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt.

– Alla våra svenska spannmål kommer max tio mil från vår kvarn. Spannmål i sig är också generellt klimatsmart eftersom det har låga tal när det gäller CO2-ekvivalenter, berättar Martin Pardell.

Sätter hållbarhetsmål varje år

På Frebaco Kvarn jobbar man med ständiga förbättringar inom hållbarhet. De utgår från Fazer Groups mål och sätter därefter varje år egna hållbarhetsmål för kvarnen, för att hela tiden bli bättre.

– Ett exempel på detta är att vi i princip endast har miljövänliga pappersförpackningar och ingen insatspåse i våra flingor, säger Martin Pardell.

Vidare betonar han vikten av att KRAV lyfter fördelarna med KRAV-märkt spannmål i en kampanj.

– Ju högre kunskap, desto bättre för konsumenten och miljön, menar Martin Pardell.

Martin Pardell, Senior KAM & Senior Brand Manager Frebaco Kvarn.

Fördelar med KRAV-ekologiskt spannmål

  • Inga kemiska bekämpningsmedel sprids och kan läcka till vattendrag och grundvatten.
  • Ökad mångfald med fler fjärilar, insekter och fåglar.
  • Inga genmodifierade organismer (GMO) används och kan spridas i naturen
  • Ingen konstgödsel innebär mindre utsläpp av växthusgaser, vilket är bra för klimatet.
  • Förbättrad jordkvalitet och bördighet tack vare djurgödsel och nedbrukade växtrester istället för konstgödsel.

Dela sidan