Nyheter

Remiss 2: Nya regler för Restaurang, storkök och servering samt kedjecertifiering

1 feb, 2021

hero_restaurang4

KRAV har sedan nästan två år arbetat med att förbättra och utveckla relevanta och användarvänliga regler för restauranger och storhushåll. Nu närmar vi oss slutet på vår översyn av dessa regler. Detta är den andra och sista remissen innan vi slutför vårt arbete.  

 Syftet som KRAV vill uppnå med regelöversynen 

  • Skapa ett uppdaterat regelverk som bidrar till hållbarhetsnytta och driver utveckling inom restaurangsektorn 
  • Restauranger, hotell, caféer och storhushåll uppfattar att en KRAV-certifiering ger dem mervärden avseende hållbarhet och lönsamhet  
  • Förenkla och göra regelverket mer användarvänligt och minska administrationen med målet att få fler restauranger att certifiera sig 

Vi vill med våra regler hjälpa restauranger och storkök att driva hållbarheten framåt. I det syftet har vi tagit med specifika regler kring engångsmaterial, matsvinn och vattenanvändning. 

I och med denna översyn har vi även inkluderat KRAVs regler för kedjecertifiering i detta kapitel eftersom kedjereglerna numera bara är tillämpliga på restaurangreglerna.  

När remisstiden är slut ser vi över och justerar förslaget utifrån de svar som kommit in. KRAVs regelkommitté går därefter igenom förslaget och lämnar det till KRAVs styrelse för beslut. Nya regler börjar gälla från 1 januari 2022.  

Var med och tyck till om remissen!

Det går inte längre att svara på remissen då svarstiden var fram till 2 mars.

Dela sidan