Nyheter

Nytt regelområde – slaktregler inom växtodling och trädgård

2 apr, 2019

hero_polkabeta

*Som de flesta nog gissat så var denna nyhet från 1 april inte helt sann. Det kommer inte tas fram några slaktregler för växt- och trädgårdsodling (i alla fall vad vi vet idag). Däremot stämmer det att växter kan kommunicera med varandra! Denna upptäckt innebär bland annat att växter kan mobilisera sitt försvar mot bladlöss, vilket kan vara en viktig del av ett förebyggande växtskydd i ekologisk produktion. Läs mer om det spännande forskningsprojektet här: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/epok/dokument/kornsamodlingstudie2017.pdf

Forskning vid SLU med flera forskningsinstitutioner visar att växter både känner, kommunicerar och kan bli stressade. Därför ser nu KRAV över möjligheterna att ta fram regelverk för en god växtomsorg vid skörd. Målet är att erbjuda valbara kriterier för dom växt- och trädgårdsodlare som vill kunna garantera sina slutkonsumenter att vegetabilierna inte blivit utsatta för mer stress än nödvändigt.

-Mer och mer forskning visar på att växter är lika komplexa som djur och därför har de en värdighet som vi måste erkänna*. Detta är något som vi på KRAV, odlare och även konsumenter blir allt mer medvetna om. För att kunna driva utvecklingen av hållbara livsmedel vill vi nu se över möjligheterna för ett nytt valbart regelområde som möter denna nya vetskap, säger omsorgsexpert på KRAV.

Förstudien och praktiska tester för det nya regelområdet pågår under 2019 och kommer gå ut på remiss våren 2020. Lansering är planerat till år 2021.

Du som vill anmäla dina sockerärter eller pelargoner till det praktiska testet, gör det genom att maila regler@krav.se

*Källa:

Dela sidan