Forskningsrön

Bekämpningsmedel hämmar barns utveckling

24 okt, 2012

hero_bekampningsmedel

Bekämpningsmedel av typen organofosfater och pyretroider påverkar utvecklingen av barns intellektuella funktioner negativt, det konstaterar Theresa Rodrigues vid Uppsala universitet i en avhandling.

Hon har undersökt följderna av att barn till småbrukare i Nicaragua utsatts för dessa medel. Om mamman utsattes för insektsmedlen organofosfater under graviditeten ledde det till sämre arbetsminne för barnen vid 7-9 års ålder.

Källa:

  • EPOK/SLU webbartikel 2012-10-24.

Dela sidan