Pressmeddelanden

KRAVs regler från 2024 gäller i två år

20 nov, 2023

KRAVs regler från 2024 gäller i två år

Utgåvan av KRAVs regler för 2024, kommer även att gälla för 2025. Detta har blivit möjligt efter alla obligatoriska regeluppdateringar som har gjorts i samband med att den nya EU-förordningen för ekologisk produktion kom 2022.

En efterlängtad nyhet i reglerna är att det blir tillåtet för slakterier att slakta ett begränsat antal djur på gården där djuren finns. Djuren förs sedan för styckning och vidare hantering till slakteriet. Detta blir möjligt sedan det har blivit tillåtet i EU.

– Det här bidrar till ökad djurvälfärd, eftersom djuren slipper transporten till slakteriet, säger Kjell Sjödahl Svensson, regel- och kvalitetsansvarig på KRAV.

En annan nyhet i reglerna för 2024-25 gäller odling av insekter, som kan användas som foder åt till exempel höns och andra fjäderfän. EU väntas besluta om regler för ekologisk insektsproduktion under 2024, och då kommer det också att bli möjligt att KRAV-certifiera insektsodlingar.

– Det finns ett stort behov av ekologiskt proteinfoder för fjäderfän. Där kan insekter bli ett bra komplement, även om det kommer att dröja något år efter beslut innan odlingen ger färdiga produkter på marknaden, säger Kjell Sjödahl Svensson.

Reglerna innehåller också några förenklingar som kommer att underlätta de KRAV-anslutnas administration. En sådan förenkling är att de KRAV-certifierade inte behöver redovisa försäljningsvärdet av sina KRAV-märkta produkter ner på artikelnivå vid den årliga rapporteringen till KRAV av försäljningsvärden – det räcker att redovisa den totala försäljningen. De behöver inte heller från 2024 ange EAN-koder när de registrerar KRAV-märkta produkter som ska marknadsföras och säljas.

Inför nästa regelutgåva 2026 planerar KRAV en fördjupad genomgång av reglerna. Det arbetet har inletts redan under 2023, genom att KRAV hämtar in regelsynpunkter från alla KRAV-anslutna företag, kontrollföretagens revisorer med flera.

– Vi behöver göra en ordentlig genomgång av reglerna, ta ett helhetsgrepp för att se över användarvänlighet och den hållbarhetsnytta reglerna ger, säger Kjell Sjödahl Svensson.    

KRAVs regler kommer från och med 2024 inte att tryckas och skickas ut. De finns från och med nu som “kommande regler” i KRAVs app för android- och Iphone-telefoner och läsplattor, och på KRAVs webbsida vid sidan av nu gällande regler. Från webbsidan är det möjligt att skriva ut reglerna helt eller delvis.

Se KRAVs regler för 2024/2025

Kontakt:
Kjell Sjödahl Svensson, regel- och kvalitetsansvarig på KRAV, kjell.sjodahlsvensson@krav.se, 070-311 44 37
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78

Pressbilder:
Bilder på Kjell Sjödahl Svensson finns i KRAVs pressbildbank

Ladda ner som pdf

Dela sidan