Forskningsrön

Ekologisk produktion för hälsans skull

2 feb, 2017

hero_vete

Ekologisk livsmedelsproduktion innebär fördelar för människors hälsa.

Det konstaterar en grupp europeiska forskare som fick i uppdrag av ett utskott i EU-parlamentet att gå igenom forskningen inom området. Nu menar gruppen att EU-parlamentet bör prioritera vissa ekologiska produktionsmetoder också i konventionellt lantbruk.

En hälsofördel som forskarna lyfter fram är att konsumenterna inte utsätts för lika mycket kemiska bekämpningsmedel om odlarna använder förebyggande metoder för att skydda växterna istället för kemiska bekämpningsmedel. De menar att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.
Forskningen pekar bland annat på att vissa insektsmedel försämrar barns inlärningsförmåga. Gruppen menar att risken kan minimeras om gravida kvinnor och små barn äter ekologisk mat och om man inför växtskydd som inte består av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket.

En annan hälsofördel som forskarna lyfter fram är att risken minskar för att bakterier utvecklar antibiotikaresistens eftersom den ekologiska animalieproduktionen fokuserar på djurhälsa och antibiotika används restriktivt.

– Djur i ekologisk djurhållning utvecklar i mindre omfattning än på konventionella gårdar vissa sjukdomar som förknippas med intensiva produktionsformer. Som en konsekvens av detta behövs mindre mängd antibiotika för att behandla kliniska sjukdomar i ekologisk djurhållning, där även förebyggande användning är starkt begränsad. Det minskar risken för resistensutveckling hos bakterier, säger universitetslektor Stefan Gunnarsson, en av rapportens författare i ett pressmeddelande från SLU.

Axel Mie som koordinerat arbetet och är forskare vid SLU och Karolinska Institutet menar att beslutsfattare bör uppmuntra att ekologiskt lantbruk även fortsättningsvis kan fungera som en drivkraft för framtidens hälsosamma livsmedelssystem.

Källor:

Dela sidan