Pressmeddelanden

Förenklingar i regler ska ge fler hållbara restauranger och storkök

29 sep, 2021

Förenklingar i regler ska ge fler hållbara restauranger och storkök

KRAVs nya regler för 2022 innebär större hållbarhetsnytta för restauranger, bättre kontroll av arbetsvillkor och ändrade regler för produktionshjälpmedel som gödsel och växtnäring. KRAV har även infört de anpassningar som krävs i den nya EU-förordningen för ekologisk produktion.

– Restaurangsektorn har en stor möjlighet att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och vi vill hjälpa branschen i det arbetet. En KRAV-certifiering ska ge mervärden både avseende hållbarhet och lönsamhet. Vi har även förenklat reglerna för att minska administrationen för restaurangerna, säger Kjell Sjödahl Svensson, koordinator regler och kvalitet på KRAV.

Översynen av KRAVs regler har gjorts inom tre områden: restaurang, arbetsvillkor vid import och införsel samt produktionshjälpmedel. KRAV har under lång tid genomfört ett omfattande påverkansarbete för att den nya EU-förordningen för ekologisk produktion skulle innebära förenklingar när den börjar tillämpas den 1 januari 2022.

– Den nya EU-förordningen leder tyvärr till ökat krångel, särskilt för många lantbrukare och mindre butiker. Trots bra samarbete med andra i branschen och med svenska myndigheter har vi inte lyckats hela vägen. Det är viktigt att Jordbruksverket och Livsmedelsverket nu tar vara på de få möjligheter till förenklingar som finns kvar för att möjliggöra en ökning av ekologisk produktion och konsumtion, säger Kjell Sjödahl Svensson.

De främsta regeländringarna inom de tre områden KRAV har genomfört en översyn.

Restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering. En rad förenklingar har genomförts för att underlätta för restaurangerna att mäta och följa upp sin certifiering. En ny definition – ”hållbara livsmedel” har lagts fast, som nu även omfattar allt MSC-märkt samt ekologiskt certifierade animalier. Nivåerna för hållbara livsmedel har höjts. I dialog med branschen har även loggan för certifierade restauranger förnyats.

Socialt ansvar i regler om import och införsel av produkter. Livsmedelssektorn är en bransch med många risker avseende bristande arbetsvillkor och det är viktigt att arbetarnas rättigheter upprätthålls oavsett i vilket land livsmedelsproduktionen bedrivs. KRAV-certifierade företag, som importerar och för in produkter från tidigare undantagna länder, måste nu kunna visa att de arbetar systematiskt för att identifiera och minimera risker avseende socialt ansvar på leverantörsnivå.

Produktionshjälpmedel. De ändrade reglerna innebär att det ställs högre krav på riskanalys och kemisk analys på ingående råvaror för att minimera risken att jordblandningar, jordförbättrings- och gödselmedel innehåller bekämpningsmedelsrester som kan skada den odling och de grödor produkten är avsedd för.

KRAV har genomfört ett intensivt arbete för att implementera ändringarna i EU-förordningen i KRAVs regler och i så god tid som varit möjligt publicera dem för att underlätta för lantbrukare, andra livsmedelsproducenter och certifieringsorgan.

De uppdaterade reglerna publiceras idag på krav.se efter ett slutligt godkännande av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Alla ändringar träder i kraft den 1 januari 2022.

Se KRAVs gällande regler och kommande regler här: https://regler.krav.se/page/168286

Kontakt:
Kjell Sjödahl Svensson, koordinator regler och kvalitet på KRAV, kjell.sjodahlsvensson@krav.se, 070-311 44 37

Nina Halling, kommunikationschef på KRAV, nina.halling@krav.se, 070-842 43 73

Ladda ner som pdf

Dela sidan