Blomsterodling

Frågor och svar

Vilka regler gäller för KRAV-certifiering av blomsterodling?

Svar
 • Vid blomsterodling gäller regler för KRAV-certifierad växtodling, med exempelvis krav på växtföljden med odling av bland annat baljväxter.

Vilka regler gäller för utsäde?

Svar
 • Om ekologiskt utsäde finns registrerat i den svenska databasen organicXseeds ska ekologiskt utsäde användas. 2023 gäller ett generellt undantag för blomsterutsäde i kategori "Blommor och prydnadsväxter" så att konventionellt obetat utsäde får användas. Det kan däremot finnas krav på ekologiskt utsäde om du odlar en trädgårds- eller lantbruksgröda (t.ex solrossort för oljeväxtproduktion) samt vissa grödor som används i vall eller gröngödsling som t.ex rödklöver och bovete. Notera att ekologiskt utsäde kan finnas på marknaden (i Sverige eller andra länder) utan att vara registrerade i OxS.

Vilka blomsterlökar och knölar för användas i min blomsterodling?

Svar
 • Blomsterlökar som används i KRAV-certifierad produktion ska vara ekologiskt certifierade. Från och med den 1 januari 2026 ska även knölar, rhizomer, rotskott, avläggare, bulber eller jordstammar avsedda för odling av snittblommor vara ekologiska.

Får jag använda eget utsäde i min blomsterodling?

Svar
 • Du kan oftast spara egna frön och använda dem. Renodlade blomsterfrön behöver inte föras in på sortlistor. Det finns heller inga krav på att betala för växtförädlarrätt när det gäller renodlade blomsterfrön, men det finns tydligen några få prydnadsväxter som ändå omfattas av växtförädlarrätt. EU:s växtförädlarrätter hittar man i deras sökbara databas på deras webbplats. Man behöver också vara uppmärksam på om sorten har ett varumärkesskydd. Varumärkesskydd kan man kolla på PRVs webbplats i deras sökbara varumärkesdatabas.

Får jag som yrkesodlare byta utsäde med andra yrkesodlare/fritidsodlare?

Svar
 • Att ge bort utsäde är att betrakta som en sorts saluföring vilket regleras i utsädeslagen och utsädesförordningen. Utbyte/försäljning av mindre partier är undantagna av anmälan till Jordbruksverket, men du behöver följa reglerna för märkning av fröpåsar, föra journal och ha koll på förekomst av skadegörare med mera. Läs mer i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter.

Vilka jordar och jordblandningar får användas?

Svar
 • Du hittar alla tillåtna gödselmedel och jordförbättringsmedel som är tillåtna i KRAV-certifierad produktion under regelavsnitt 4.8. Jordar och jordblandningar som är KRAV-certifierade samt jordar och jordblandningar som är tillåtetbedömda enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad produktion. Du hittar dessa produkter på Insatslista.se.

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs?

Svar
 • Du får inte använda kemiska bekämpningsmedel och behöver därför jobba förebyggande med växtföljd, sortval och en god etablering.
 • För bekämpning av ogräs används mekaniska metoder, bland annat flamning.

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter?

Svar
 • Du ska i största möjliga utsträckning använda förebyggande metoder mot ogräs och skadegörare.
 • En varierad växtföljd, resistenta sorter, friskt utsäde, starka grödor, biologisk mångfald och att flytta odlingen geografiskt är några exempel.
 • Vissa kemiska preparat som inte är naturfrämmande och vissa biologiska preparat får användas i ekologisk odling, men bara när det finns ett direkt hot mot grödan. Se regel 4.9.3

Vilka gödselmedel och jordförbättringmedel får användas?

Svar
 • Du hittar alla gödselmedel och jordförbättringsmedel som är tillåtna i KRAV-certifierad produktion under regelavsnitt 4.8.
 • Gödsel- och jordförbättringsmedel som är KRAV-certifierade samt gödsel- och jordförbättringsprodukter som är tillåtetbedömda enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad växtodling. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se.

Får man använda syntetiskt handelsgödsel?

Svar
 • Du får inte använda syntetiskt handelsgödsel eller konstgödsel.