Pressmeddelanden

Förslag om sänkt moms på ekologisk mat

9 nov, 2022

Förslag om sänkt moms på ekologisk mat

Flera undersökningar visar att många konsumenter vill handla hållbart producerad mat, men att priset ofta är ett hinder. Därför föreslår en rad ekologiska företrädare att momsen på ekologisk mat sänks. Då skulle fler konsumenter slippa välja mellan ekologisk mat och billigare ohållbara alternativ. Det skulle också vara ett viktigt steg mot en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.

– Tröskeln för konsumenter att välja ekologiska produkter i butikshyllan måste sänkas. Fler måste få chansen att bidra till en positiv omställning, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Bakom förslaget om sänkt moms står företrädare för KRAV, Organic Sweden och Ekomatcentrum. Förslaget skulle gynna såväl konsumenter som miljö och klimat. Livsmedelssektorn står i dag för upp emot 30 procent av världens klimatrelaterade utsläpp.

Ekologisk mat är ofta lite dyrare i butiken än konventionellt producerad mat. EU-kommissionen lyfter detta i sin strategi Farm to Fork, och uppmanar medlemsländerna att använda momsen för att gynna ekologisk mat, så att priserna i butik bidrar till att uppmuntra konsumenter att göra mer hållbara val.

– Ansvaret för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel ska inte vila enbart på konsumenterna. Här behöver Sveriges politiker ta ett ansvar och göra det lätt att välja rätt, säger Charlotte Bladh André, vd för Organic Sweden.

Att den ekologiska maten blir lite dyrare, beror bland annat på att ekologiska gårdar har större ytor både inne och ute för att djuren ska få möjlighet att leva så naturligt som möjligt. Djurfodret ska vara ekologiskt och till stor del odlas på gården.

Den ekologiska maten produceras också utan konstgödsel och naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, och de alternativa metoder som ekobönder använder mot ogräs och skadedjur är både mer tidskrävande och kostsamma.

– Detta gör att ekologisk mat blir mer hållbar. Men den behöver få möjlighet att konkurrera på rättvisare villkor, eftersom den verkliga kostnaden för den billiga konventionella maten är mycket högre, säger Mimi Dekker, verksamhetsledare på Ekomatcentrum.

Momsen på mat i Sverige är 12 procent, men borde sänkas till 6 procent för ekologisk mat, anser de ekologiska företrädarna. Frågan om moms på ekologisk mat är något som diskuteras i många länder i Europa, exempelvis i Spanien, Danmark och Nederländerna.

Förslaget om sänkt moms på ekologisk mat presenteras närmare i en debattartikel som publiceras onsdag 9 november i Göteborgs-Posten.

Kontakt:
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78, carina.johansson@krav.se

Pressbilder:

Pressbilder på Emma Rung finns i KRAVs pressbildbank

Ladda ner som pdf

Dela sidan