Grisproduktion

Frågor och svar

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur ser beteskraven ut?

Svar
 • Grisarna ska ha tillgång till bete på beväxt mark minst 4 månader under sommarhalvåret. Betet ska ge grisarna både foder och sysselsättning.
 • Den tid på året då grisarna inte hålls på bete ska grisarna ha tillgång till rastgård.

Hur ser kraven på kastrering ut?

Svar
 • Grisarna ska bedövas och ges smärtstillande medel vid kastrering.

Hur ser kraven på stallet ut?

Svar
 • Större ytor krävs jämfört med minimikraven i djurskyddslagstiftningen och alla djur ska ha en hel liggplats.
 • Grisar som hålls inomhus ska ha tillgång till en liggplats med djupströ.
 • Grisarna ska ges rikligt med strö så att de kan böka.

Hur ser kraven på utevistelse ut?

Svar
 • Grisar ska ha tillgång till bete på beväxt mark minst 4 månader under sommarhalvåret.
 • Under resten av året ska grisarna ha tillgång till rastgård utomhus med möjlighet att böka.
 • I samband med grisning får suggorna vara inne utan utevistelse i maximalt 3 veckor.
 • Galtar för avel får hållas i rastgårdar under både betes- och utevistelseperioden.

Hur stor andel av fodret ska odlas själv?

Svar
 • Minst 50 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan.
 • Undantaget ovan gäller också om du har specialodlingar, till exempel grönsaksodling.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stor andel av fodret måste vara KRAV-certifierat?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt odlat.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.

När får man avvänja smågrisarna?

Svar
 • Du får avvänja smågrisarna tidigast när de är 49 dagar gamla. Vid grupphållning i omgångsvis uppfödning får du tidigast avvänja smågrisarna när de är 40 dagar gamla.