Grisproduktion

Frågor och svar

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur ser beteskraven ut?

Svar
 • Grisarna ska ha tillgång till bete på beväxt mark minst 4 månader under sommarhalvåret.

Hur ser kraven på kastrering ut?

Svar
 • Grisarna ska bedövas och ges smärtstillande medel vid kastrering.

Hur ser kraven på stallet ut?

Svar
 • Större ytor krävs jämfört med djurskyddslagen och alla djur ska ha en hel liggplats.
 • Grisarna ska ges rikligt med strö så att de kan böka.

Hur ser kraven på utevistelse ut?

Svar
 • Minst 4 månader under sommarhalvåret.
 • Under resten av året ska de ha tillgång till rastgård utomhus.
 • Under grisningen får suggorna vara inne utan utevistelse i maximalt 3 veckor.

Hur stor andel av fodret ska odlas själv?

Svar
 • Minst 50 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan.
 • Det samma gäller om du har specialodlingar.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar

Hur stor del av fodret måste vara KRAV-certifierat?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.
 • Grisarna ska ha fri tillgång till grovfoder.

När får man avvänja smågrisarna?

Svar
 • Du får avvänja smågrisarna tidigast när de är 49 dagar gamla, vid omgångsvis uppfödning tidigast när de är 40 dagar gamla.