Stöd och verktyg

Här samlar vi nedladdningsbara dokument och andra hjälpmedel för dig som är KRAV-certifierad eller vill bli det. Filtrera på produktionsområde, vilken typ av dokument du vill ha och hur du vill ha sökningen sorterad.

Välj vad du vill se

Template Support for Risk Analysis and Action Plan

Mall Stöd för riskanalys och åtgärdsplan

Template for Selfdeclaration from Supplier

Template Code of Conduct

Mall uppförandekod

Letter to supplier

Mall för riskvärdering av produktionshjälpmedel

Registrering i MittKRAV för kunder med kedjecertifierade enheter

Avblodningskontroll vid slakt

Checklista KRAV-certifierade slaktdjur Word

Checklista KRAV-certifierade slaktdjur PDF

Dokumentationsmall Övernattande KRAV-certifierade djur

Self-Declaration from Suppliers of Packaging Materials

Mall för avvecklingsplan SIN-ämnen i förpackningar (Excel)

Mall för Avvecklingsplan för PVC i locktätningar och tätskikt på metall (Word)

Varumärkesmanual

Certifieringar som uppfyller tilläggskraven för vildväxande produktion

Information About KRAV for Restaurant Staff

Mall för enkel p-balans

Bedövning och smärtlindring vid avhorning och kastrering

Rådgivning med fokus på djurvälfärd

Beräkning av självförsörjningsgrad - Höns

Sparsam traktorkörning

Sköt om din traktor

Sänk dieselförbrukningen vid traktorarbeten

Beslutsträd för import/införsel - Animalieprodukter

Beslutsträd för import/införsel - Produkter odlade i växthus

Beslutsträd för import/införsel - Kaffe, kakao, sockerrör, kokospalm, oljepalm, soja

Beslutsträd för import/införsel - Växtodlingsprodukter

Checklista "Poultry Meat"

Certifieringsorgan med verifieringsavtal för tilläggskraven

Checklista för produktutveckling av KRAV-godkända livsmedel

Info till leverantörer till KRAV-certifierade företag

Vad är en djurenhet?

Tillåtetbedömda jordar och gödsel mm

Mall för djurhälsa - fjäderfä

Mall för djurhälsa - gris

Mall för djurhälsa - mjölk och nöt

Mall för djurhälsa - får och get

Checklista för egenkontroll äggproduktion

Checklista för egenkontroll slaktkycklingproduktion

Checklista för egenkontroll nötköttsproduktion

Checklista för egenkontroll mjölkproduktion

Checklista för egenkontroll grisproduktion

Checklista för egenkontroll får- och getproduktion

Lathund för beräkning av nyckeltal djurhälsa i mjölkproduktion

Skillnader på KRAV-godkänd och MSC-märkt fisk

Skillnader i lammköttsproduktion KRAV-märkt vs EU-ekologiskt

Skillnader i slaktkycklingproduktion KRAV-märkt vs EU-ekologiskt

Skillnader i nötköttsproduktion KRAV-märkt vs EU-ekologiskt

Skillnader i grisproduktion KRAV-märkt vs EU-ekologiskt

Skillnader i äggproduktion KRAV-märkt vs EU-ekologiskt

Enkel växtnäringsbalans för växthus

KRAV-certifierad restaurang - Personalens kunskaper

Årlig energianalys växthus

Betesguiden

Checklista utevistelse värphöns

Unghönsuppfödare

P-AL-bedömning

Beräkning av djurenheter

Enkel växtodlingsjournal

Mall Gårdens energitillförsel

Tillåtetbedömda växtskyddsmedel

Tillåtetbedömda foder

Tillåtetbedömda ensileringsmedel

KRAV-märk ditt vin

Så här beräknar du restaurangnivåerna

Checklista för Restaurang

Vad gäller för biogödsel i KRAV-certifierad produktion?

Tillåtna tillsatser i Bilaga 2 i KRAVs regler

Mall för märkningsavtal

Checklista "NOP-Animal Products"

Checklista "NOP-Crops"

Checklista "Sheep and Goat Meat"

Checklista "Pork"

Checklista "Beef"

Checklista "Eggs"

Checklista "Dairy products"

Checklista ”Wild Harvest Production"

Checklista ”Greenhouse Products, Sprouts and Mushrooms”

Checklista "Crops and honey production"

Checklista "Slaughter"

Checklista "Processing, Packaging and Handling"

Regelverk som uppfyller specifika tilläggskrav för slakt

Regelverk som uppfyller specifika tilläggskrav för olika animalieprodukter

Verifieringsintyg för tilläggskravet för bevarande av skyddsvärd natur

Certifieringar som uppfyller tilläggskraven för bevarande av skyddsvärd natur

Certifieringar och system för leverantörsgranskning som uppfyller tilläggskraven för socialt ansvar

Räkna ut din energianvändning

Mall för avvecklingsplan för PVC i locktätningar och tätskikt på metall (Excel)

Checklista Socialt ansvar

Mall för avvecklingsplan SIN-ämnen i förpackningar (Word)

GMO-risklista Fodertillverkning

GMO-risklista Livsmedel

Självdeklaration från leverantör av förpackningsmaterial

Förpackningslotsen