Nyheter

EU-kommissionen vill skjuta på eko-regler till 2022

4 sep, 2020

hero_euflaggan

Enligt ett förslag från EU-kommissionen 4 september kommer EU :s nya förordning för ekologisk produktion att skjutas upp ett år, och träda i kraft först 1 januari 2022. Detta kan komma att påverka de ändringar i KRAVs regelbok som har gjorts utifrån de nya EU-reglerna, som var planerade att träda i kraft 1 januari 2021.

Förslaget till framflyttning av den nya EU-förordningen kommer dock inte att påverka reglerna från de översyner som KRAV har gjort inom områdena slakt, växtodling och klimat.

KRAV kommer att följa detta ärende, och återkomma med information om hur det fortskrider och vilka beslut som fattas av EU-parlamentet och Ministerrådet utifrån EU-kommissionens förslag, och hur det i så fall påverkar KRAVs regler inför 2021.

Denna text uppdateras löpande.

Dela sidan