Nyheter

Problem med KRAV-märkt växtnäring

9 jun, 2020

KRAV har fått varningssignaler från grönsaksodlare om att KRAV-märkt växtnäring får deras grönsaker att stanna i växten och skrumpna. Det verkar framförallt gälla tomater och paprika. Vi undersöker detta i dialog med de certifieringsorgan som har till uppgift att självständigt kontrollera alla KRAV-certifierade företag utifrån KRAVs regler.

200611:

Rapporterna om problem med KRAV-märkt växtnäring kommer främst från hobbyodlare, men vi har indikationer på att även yrkesodlare kan ha liknande problem. Det vi vet hittills är att problemen tycks gälla flytande växtnäring.

Misstanken om att det skulle kunna röra sig om otillåtna ämnen i KRAV-märkt växtnäring är högst oroande, och inte acceptabelt. Vi vill se problemet ordentligt genomlyst och få klargjort vilket eller vilka ämnen det handlar om, hur de har hamnat i växtnäringsprodukterna och vilka KRAV-märkta näringsprodukter det i så fall är som har orsakat problemen som odlarna vittnar om.

Vi kommer löpande att uppdatera informationen om detta på den här sidan.

Dela sidan