Vildväxande produktion

FRÅGOR OCH SVAR

Vad räknas som vildväxande produktion?

Svar
 • Vildväxande produktion är sådant som skördas eller samlas in i naturen utan att någon har odlat det, till exempel svamp och bär.

Vilka krav finns det på området för produktionen?

Svar
 • Produktionen ska komma från ett klart avgränsat område som godkänns av ett certifieringsorgan.
 • Det ska också finnas en utredning för området som visar att insamlandet sker på ett uthålligt sätt utan att inverka negativt på miljö, djurliv eller människor.
 • Utredningen ska innehålla en riskanalys.
 • Området får inte ha behandlats med otillåtna preparat de senaste tre åren före skörd.
 • Områden som riskerar att förorenas blir inte godkända.
 • Plockare och uppköpare ska visa hänsyn till lokala kulturella traditioner och människor som bor i området.

Se regel: 8.1.2

Vilka dokumentationskrav finns det?

Svar
 • Alla led i hanteringen från insamlandet till försäljning eller förädling ska dokumenteras.
 • Du ska dokumentera när och var du plockar olika växt- och svamparter, vilka arter du plockar, och vilka mängder.
 • Alla plockare ska registreras och bekräfta att de avser att följa reglerna för KRAV-certifierad produktion.
 • All skriftlig information ska finnas på det språk som plockarna förstår.

Se regel: 8.4.2