Vildväxande produktion

FRÅGOR OCH SVAR

Vad räknas som vildväxande produktion?

Svar
  • Vildväxande produktion är sådant som skördas eller samlas in i naturen utan att någon har odlat det, till exempel svamp och bär.

Vilka krav finns det på området för produktionen?

Svar
  • Produktionen ska komma från ett klart avgränsat område som godkänns av ett certifieringsorgan.
  • Det ska också finnas en utredning för området som visar att insamlandet sker på ett uthålligt sätt utan att inverka negativt på miljö, djurliv eller människor.
  • Utredningen ska innehålla en riskanalys.
  • Området får inte ha behandlats med otillåtna preparat de senaste tre åren före skörd.
  • Områden som riskerar att förorenas blir inte godkända.
  • Plockare och uppköpare ska visa hänsyn till lokala kulturella traditioner och människor som bor i området.

Se regel: 8.1.2

Vilka dokumentationskrav finns det?

Svar
  • Alla led i hanteringen från insamlandet till försäljning eller förädling ska dokumenteras.
  • Alla plockare ska registreras och bekräfta att de avser att följa reglerna för KRAV-certifierad produktion.
  • All skriftlig information ska finnas på det språk som plockarna förstår.

Se regel: 8.4.9