Vildväxande produktion

FRÅGOR OCH SVAR

Vad räknas som vildväxande produktion?

Svar
 • Vildväxande produktion är sådant som skördas eller samlas in i naturen utan att någon har odlat det, till exempel svamp och bär.

Vilka krav finns det på området för produktionen?

Svar
 • Produktionen ska komma från ett klart avgränsat område som godkänns av ett certifieringsorgan.
 • Det ska också finnas en utredning för området som visar att insamlandet sker på ett uthålligt sätt utan att inverka negativt på miljö, djurliv eller människor.
 • Utredningen ska innehålla en riskanalys.
 • Området får inte ha behandlats med otillåtna preparat de senaste tre åren före skörd.
 • Områden som riskerar att förorenas blir inte godkända.
 • Plockare och uppköpare ska visa hänsyn till lokala kulturella traditioner och människor som bor i området.

Vilka dokumentationskrav finns det?

Svar
 • Alla led i hanteringen från insamlandet till försäljning eller förädling ska dokumenteras.
 • Du ska dokumentera när och var du plockar olika växt- och svamparter, vilka arter du plockar, och vilka mängder.
 • Alla plockare ska registreras och bekräfta att de avser att följa reglerna för KRAV-certifierad produktion.
 • All skriftlig information ska finnas på det språk som plockarna förstår.

Får man ympa svampar i levande träd?

Svar
 • Nej, enligt den svenska tillämpningen hanteras ympning som svampodling. Endast ympning i fällda träd tillåts. Endast svamp som förekommer naturligt får skördas som vildväxande produktion. För att få skörda svamp som växer på träd behövs markägarens tillstånd om du inte äger marken själv.