Debatt

Färre höns kan ge fler svenska ägg

15 nov, 2023

kravmarkt hona-1700051815

Jordbruksverket har beslutat att Sveriges största äggproducent måste avliva alla sina värphöns. Det beror på att man trots flera försök har misslyckats med att sanera utbrott av salmonella i sin anläggning under det senaste året.

Vi beklagar djupt företagets och djurens situation. Före salmonellautbrottet fanns 1 182 500 värphöns på denna anläggning. Över en miljon höns i en besättning innebär stora utmaningar, och vi behöver på allvar lyfta riskerna med storskalig äggproduktion.

Det här företaget står för 20 procent av Sveriges äggproduktion, där det kan vara över 150 000 värphöns per stall. I så stora besättningar blir produktionen väldigt sårbar om något går fel.

Smitta som kommer in i stora besättningar får stora konsekvenser, inte bara för företaget utan också för tillgången på svenskproducerade ägg i livsmedelsbutikerna – det minskar Sveriges möjligheter att vara självförsörjande med ägg.

Om en mindre svensk värphönsbesättning skulle drabbas av smitta som kräver att alla höns avlivas, skulle även det förstås vara oerhört beklagligt. Men det skulle inte ge lika stora konsekvenser i butiker och för vår självförsörjning. Då skulle det även i fortsättningen finnas svenska ägg att köpa.

Med mindre besättningar minskar sårbarheten. En typ av mindre värphönsbesättningar som vi har stor kunskap om är de ekologiska och KRAV-certifierade. Dessa besättningar är betydligt mindre.

På en KRAV-certifierad gård får det finnas högst 18 000 värphöns per stall, varav högst 3 000 höns i samma stallavdelning. Inomhus får det vara högst sex hönor per kvadratmeter, de får inte hållas i burar och utomhus ska varje höna ha minst fyra kvadratmeter att röra sig på där de får utlopp för sina naturliga beteenden.

Enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt fanns det 2022 cirka 8,7 miljoner värphöns i Sverige. Av dem hölls 77 procent som frigående inomhus. Många av de frigående värphönorna får aldrig komma ut under sin livstid.

På KRAV-certifierade gårdar får höns vara ute minst fyra sammanhängande månader från maj till september, och därutöver så länge väder- och markförhållandena tillåter. På vintern får de flesta komma ut på en överbyggd veranda eller i en utomhustillbyggnad.

Små besättningar som de på KRAV-certifierade gårdar ger därför även bättre djurvälfärd.

Enligt Jordbruksverket produceras 98 procent av de ägg vi konsumerar i Sverige. Vi svenskar äter cirka 47 miljoner ägg i veckan, under påskveckan hela 70 miljoner.

När värphönsen hos Sveriges största äggproducent nu slaktas ut, kommer man därför att tvingas kompensera bristen på ägg i svenska livsmedelsbutiker med importerade ägg.

Vid sidan av dessa kommer det fortfarande att finnas en del – men inte tillräckligt många – svenskproducerade ägg i butikerna från ekologisk och KRAV-certifierad produktion och andra småskaliga äggproducenter.

Med fler mindre värphönsbesättningar skulle Sverige bli mer självförsörjande och mindre beroende av import.

Det är hög tid att Sveriges lagstiftare tar tag i frågan om storskalig äggproduktion.

Det måste skapas förutsättningar för fler svenska äggproducenter att verka i mindre skala, om vi ska öka graden av självförsörjning och få mindre sårbarhet i produktionen av ägg – ett billigt och proteinrikt livsmedel som uppskattas av många svenskar.

Den uppgiften borde till exempel vara given inför den uppdatering av livsmedelsstrategi vi alla väntar på, och som enligt uppgift ska fokusera på just ökad självförsörjning.

Emma Rung, vd på KRAV

Debatten publicerades i Aftonbladet 15 november 2023

KRAV-certifierade värphönsbesättningar är betydligt mindre än konventionella. Djuren har mer utrymme både inomhus och utomhus.

Dela sidan