Pressmeddelanden

Ny digital plattform för ekologiska lantbruk

11 okt, 2021

Nu kommer en ny digital plattform för de insatsmedel som är tillåtna att använda i svenska ekologiska lantbruk. Plattformen lanseras den 15 oktober och innehåller nästan 800 produkter. Den har tagits fram av KRAV i samarbete med forskningsinstitutet FiBL.

Plattformen www.insatslista.se kommer att fungera som en katalog över de tillåtetbedömda insatsmedel som finns att köpa i svensk handel, och omfattar jord, gödsel- och jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel, fodermedel och ensileringsmedel. Alla produkter har utvärderats utifrån EU-förordningen för ekologisk produktion, relevant svensk lagstiftning och utifrån KRAVs regler. Produkterna är därmed godkända att användas även av KRAV-certifierade lantbrukare. Insatslista.se är offentlig och det är kostnadsfritt att söka efter produkter där.

– Den här plattformen kommer att bli ett viktigt stöd för ekologiska och KRAV-certifierade lantbrukare när de letar godkända insatsmedel till sin produktion, säger Camilla Mannich Uggla på KRAV, som har varit projektledare för insatslistan.

Bakom insatslista.se står FiBL, ett forskningsinstitut som arbetar för att främja ekologiskt lantbruk. FiBL gör liknande bedömningar för det ekologiska lantbruket i många andra länder i Europa, som exempelvis Tyskland och Schweiz. När det gäller insatslista.se har FiBL samarbetat med KRAV i ett projekt som har finansierats av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin.

Plattformen insatslista.se ersätter den textfil med tillåtetbedömda jord, gödsel- och jordförbättringsprodukter som hittills har funnits på LRF:s hemsida. Direkt efter lanseringen har företag möjlighet att lämna sina produkter till FiBL för tillåtetbedömning. Detaljerad information om hur man går till väga, om kostnader och om de dokument som ska bifogas ansökan, finns på www.insatslista.se. Företag som får sina tillåtetbedömda produkter överförda från det gamla systemet till den nya plattformen uppmanas att vara uppmärksamma på när giltighetstiden för produkterna börjar löpa ut, och då anmäla produkterna till FiBL för förnyad tillåtetbedömning.

Den nya plattformen riktar sig främst till ekologiska lantbrukare, kontrollorgan och tillverkare av insatsvaror. Därutöver kan myndigheter och institutioner använda insatslista.se för att komplettera sitt system för kvalitetskontroll av tillåtna produkter.

Fakta om FiBL
FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, på svenska: Forskningsinstitut för ekologiskt lantbruk) är ett oberoende, ideellt forskningsinstitut med syfte att främja spetskunskap inom ekologiskt lantbruk. Vid sidan av praktisk forskning arbetar FiBL med rådgivning, utbildning och konferenser. Se www.fibl.org

Kontakt
Camilla Mannich Uggla, marknads- och regelutvecklare på KRAV, 070-346 60 37
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78

Ladda ner som pdf

Dela sidan