Forskningsrön

Bekämpningsmedel ger Parkinson

10 feb, 2012

hero_glyfosat

Den ena studien efter den andra har visat ett samband mellan att bli utsatt för kemiska bekämpningsmedel och Parkinsons sjukdom.

Nu har nederländska forskare gjort en genomgång av 46 studier som undersöker om det finns ett sådant samband. Enskilda studier visar olika resultat, men sammantaget har forskarna funnit att de som utsatts för kemiska ogräs- och insektsmedel löper 62 procent större risk att insjukna i Parkinsons sjukdom.

Källor:

  • EPOK SLU (Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet) Nyhet på webben.
  • Marianne van der Mark, m.fl. Is Pesticide Use Related to Parkinson’s Disease? Some Clues to Heterogeneity in Study Results. Environmental health perspectives. Online 21 October 2011

Dela sidan