Pressmeddelanden

KRAVs ekorankning: Jämtland har mest ekologisk jordbruksmark

12 jun, 2024

KRAVs ekorankning: Jämtland har mest ekologisk jordbruksmark

Jämtland hamnar i topp bland Sveriges län i KRAVs ekoranking av jordbruksmark. Totalt brukades 36 procent av länets jordbruksmark med ekologiska metoder förra året. Motsvarande siffra för hela Sverige var 18 procent. Det visar siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden i Sverige.

– Den ekologiska jordbruksmarken är mycket viktig eftersom den minskar spridningen av bekämpningsmedel, vilket bidrar till att öka den biologiska mångfalden, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Enligt Sveriges nationella mål för ekologisk produktion ska 30 procent av jordbruksmarken vara ekologiskt brukad till år 2030.Tre av länen, Jämtland, Värmland och Gävleborg, har redan nått denna nivå. I hela Sverige brukades nästan en femtedel, 18 procent, av jordbruksmarken ekologiskt under 2023.

Av den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige var hela 82 procent KRAV-certifierad 2023. KRAV-certifierad produktion är ekologisk, vilket betyder att varken naturfrämmande bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas på jordbruksmarken. Det gör att det på ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50 procent fler arter av bin, humlor, fjärilar och andra pollinerande insekter, och i genomsnitt 70 procent fler arter av vilda växter än på konventionella gårdar.

Utöver det har KRAV extra tuffa regler för biologisk mångfald, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Märkningen ställer också krav på minskad klimatpåverkan genom att alla KRAV-certifierade producenter ska använda endast förnybar el och odlingsmetoder som minskar utsläpp av växthusgaser.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden, som båda är avgörande för ett livskraftigt jordbruk. Genom att välja KRAV-märkt i matbutiken kan vi alla bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Statistiken i pressmeddelandet är hämtad från KRAV och Jordbruksverket.

Kontakt:
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78

Pressbilder:
Pressbild på Emma Rung och genrebilder på nötkreatur, får och pollinerare finns i KRAVs pressbildbank

Tabell: KRAVs ekorankning för jordbruksmark

Län

Andel ekologisk jordbruksmark (%)

Rankning

Jämtland

36

1

Värmland

32

2

Gävleborg

30

3

Dalarna

27

4

Östergötland

25

5

Västra Götaland

24

6

Gotland

21

7

Jönköpings län

21

7

Södermanland

21

7

Västernorrland

19

10

Örebro län

19

10

Uppsala län

18

12

Västmanland

18

12

Stockholms län

16

14

Kronoberg

16

14

Halland

13

16

Västerbotten

11

17

Kalmar län

10

18

Blekinge

8

19

Skåne

8

19

Norrbotten

8

19

Riket

18


KRAVs ekorankning för jordbruksmark innefattar ekologiskt brukad åkermark och betesmark. Statistiken kommer från Jordbruksverket.


Om KRAV
KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, dessutom med extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor.

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan