Nyheter

Ny lag ska minska EU:s påverkan på skog och biologisk mångfald

24 jan, 2023

granar-1674568818

EU har stiftat en ny lag som ska minska unionens bidrag till utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald. Den så kallade Avskogningsförordningen innebär att den som säljer produkter inom EU, eller exporterar från EU, ska kunna visa att det har skett utan att mark avskogats eller att produktionen givit upphov till utarmning av skogar.

Förhandlingen om den så kallade Avskogningsförordningen är klar, meddelade EU i början av december. Syftet med lagstiftningen är att bekämpa klimatförändringarna och minska påverkan på den biologiska mångfalden.

I praktiken innebär den nya lagstiftningen att den som säljer produkter inom EU, eller exporterar från EU, ska kunna visa att det har skett utan att mark avskogats eller att produktionen givit upphov till utarmning av skogar – oavsett var i världen produktionen skett. Lagen omfattar bland annat palmolja, nötkreatur, soja, kaffe och kakao, samt produkter som innehåller dessa ingredienser. Exempel är choklad, möbler, gummi, grillkol och palmoljebaserade ingredienser.

För att få sälja varorna på EU:s inre marknad, eller exportera dem, ska man kunna påvisa tre saker:

  1. att produkterna inte kommer från skogar som avskogats efter den 31 december 2020
  2. att relevant lagstiftning kring mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningars rättigheter efterlevts
  3. att varorna täcks av en due dilligence statement (tillbörlig aktsamhetsförklaring)

Parlamentet och ministerrådet ska nu formellt anta lagstiftningen. Den kommer att börja gälla tjugo dagar efter att den officiellt publicerats, men ett antal artiklar i förordningen kommer att börja gälla först efter arton månader. Det innebär att hela Avskogningsförordningen börjar gälla någon gång under andra halvan av 2024.

Läs mer om Avskogsförordningen

Dela sidan