SLAKT

FRÅGOR OCH SVAR

Behöver ett KRAV-certifierat slakteri en djurskyddsansvarig?

Svar
  • Ja, alla KRAV-certifierade slakterier ska ha en djurskyddsansvarig med fullgjord utbildning.
  • Djurskyddsansvarig ska delta i KRAVs årliga möte för djurskyddsansvariga, där erfarenhetsutbyte om djurvälfärd sker. För mindre slakterier räcker det att delta på minst ett möte under en treårsperiod. 

Får elektrisk pådrivare användas?

Svar
  • Det är  inte tillåtet att använda elektrisk pådrivare i något led i kedjan, från pålastning till avlivning. Detta gäller för samtliga djurslag.

Hur snart måste slakt ske sedan djuret anlänt till slakteriet?

Svar
  • Normalt ska slakt ske samma dag som djuren anländer till slakteriet.

Vilka krav finns för att minimera stress hos djuren?

Svar
  • Djuren ska hanteras lugnt och varsamt och stressas så lite som möjligt.  
  • Vid drivning ska djurens naturliga beteende utnyttjas och drivgångar ska vara utformade så att drivningen går smidigt och djuren inte stressas.  
  • Djuren ska skyddas mot stress genom att det finns en avskärmning som hindrar obedövade djur från att se avblodning och vidare hantering av slaktkroppar.
  • För nötkreatur ska även bedövningen ske utan att obedövade djur kan se det.

Vad gäller för uppstallning av djur på slakteri?

Svar
  • För att undvika att djuren oroar varandra får etablerade djurgrupper inte blandas med andra djur.
  • Vid uppstallning ska nötkreatur, får och getter ha fri tillgång till foder och vatten. Grisar ska ha strömaterial för sysselsättning och fri tillgång till vatten.