SLAKT

FRÅGOR OCH SVAR

Behöver ett KRAV-certifierat slakteri en djurskyddsansvarig?

Svar
  • Ja
  • Alla KRAV-certifierade slakterier ska ha en djurskyddsansvarig med fullgjord utbildning.
  • Djurskyddsansvarig ska delta i KRAVs årliga möte för djurskyddsansvariga, där erfarenhetsutbyte om djurvälfärd sker.

Får elektrisk pådrivare användas?

Svar
  • Får inte användas i något led i kedjan från pålastning till avlivning (gäller samtliga djurslag).

Hur snart måste slakt ske sedan djuret anlänt till slakteriet?

Svar
  • Normalt ska slakt ske samma dag som djuren anländer till slakteriet.
  • För att undvika att djuren oroar varandra får etablerade djurgrupper inte blandas med andra djur.

Hur ser kraven på avskärmning ut?

Svar
  • Djuren ska skyddas mot stress genom att det finns en avskärmning som hindrar obedövade djur från att se avblodning och vidare hantering av slaktkroppar.
  • För nötkreatur ska även bedövningen ske utan att obedövade djur kan se det.