Debatt

Blekinges eko-inköp är bra för klimat och miljö

2 okt, 2020

hero_offentlig_aldreomsorg

Genom att köpa in ekologiska livsmedel till skolor, förskolor och äldreomsorg, hjälper den offentliga sektorn till att möta utmaningar som klimatkris, minskad artrikedom och spridning av miljögifter i naturen. Därför är det viktigt att kommunerna i Blekinge fortsätter med dessa inköp – i Karlskrona pågår just nu diskussioner om att dra ner på de ekologiska inköpen.

Ekologiska bönder använder inte klimatpåverkande konstgödsel, utan i stället naturlig gödsel som gör jorden bördigare, och odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i marken och minskar utsläppen av växthusgaser.

Ekologiska bönder använder inte heller naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i sina odlingar, och ekologisk mat är därför vad som helst bör serveras till barn och ungdomar med livet framför sig. Frånvaron av bekämpningsmedel gör också att ekologiska odlingar bidrar till ökad biologisk mångfald. Runt dem finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och humlor.

Intresset ökar för svenska och närproducerade livsmedel, vilket är glädjande med tanke på behovet av ökad självförsörjning och fler arbetstillfällen inom livsmedelsproduktionen. Det finns dock ingen garanti för vilka medel och metoder som då har använts vid produktionen, medan däremot ekologiska och KRAV-märkta livsmedel kontrolleras av fristående kontrollorganisationer. En undersökning visar att kommuner med stor andel ekologiskt i sina inköp genom sina tuffare upphandlingskrav per automatik även köper mer svenska råvaror. Om man satsar på ekologiskt kan alltså samtidigt andelen svenskt öka.

Men hur ska offentliga sektorn ha råd – ekologiskt är ju ofta dyrare? Faktum är att eko-inköpen i offentlig verksamhet i princip alltid sker inom befintlig budget, utan extrapengar. Detta klarar man genom att köpa råvaror efter säsong, köpa stora mängder och därigenom få bra prisavtal med ekologiska producenter i närområdet samt genom att aktivt ta hand om matrester och minska matsvinnet. Man kan även dra ner på mängden kött och i stället öka andelen rätter med proteinrika ekologiska baljväxter (bönor, ärter, linser). Djuren är mycket viktiga i en hållbar livsmedelsproduktion, men både av hälso- och klimatskäl är det bra att minska lite på köttet i vår kost.

Att verka mot de hotfulla klimat- och miljöproblemen är ett långsiktigt arbete. Därför är det ytterst angeläget att Karlskrona och andra kommuner fortsätter sträva mot regeringens mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk till år 2030.

Anita Falkenek, vd på KRAV

Debatten publicerades fem gånger, t ex i Blekinge Läns Tidning (BLT) 2020-10-05.

Dela sidan