Nyheter

Rättvis analysmetod krävs för ekojordbruk

18 mar, 2020

hero_lantbruk_mark

De vanligaste analysmetoderna som används för att jämföra ekologiska och konventionella jordbruksmetoder, bortser från faktorer som biologisk mångfald, jordkvalitet och giftspridning. Det riskerar att missgynna ekojordbruket, enligt en ny forskarstudie.

Den vanligaste metoden som används för att bedöma miljö- och klimatpåverkan av jordbruk och mat är livscykelanalys (LCA). Sådana analyser visar ibland att ekologiskt jordbruk är sämre för klimatet, eftersom det ger lägre avkastning och därför behöver större markyta för att producera en viss mängd mat jämfört med konventionellt jordbruk.

Men tre forskare har analyserat en mängd LCA-studier, och anser att sådana ger en förenklad bild och missar viktiga fördelar med ekologiskt jordbruk.

–  Vi är oroliga över att LCA ger en för begränsad bild, vilket riskerar att leda till dåliga politiska och samhälleliga beslut, säger Christel Cederberg, biträdande professor på Chalmers.

Det finns bredare effekter som inte fångas upp tillräckligt med dagens metoder, anser hon. Till exempel att biologisk mångfald är helt avgörande för funktionen och stabiliteten i våra ekosystem. Den biologiska mångfalden minskar världen över, och intensivjordbruket har visat sig vara en av huvudorsakerna till negativa trender som förluster av insekter och fåglar.

Med LCA utvärderar man miljöeffekter per kilo produkt, vilket gynnar intensivjordbruk som kan ha lägre belastning per kilo produkt, men högre belastning per hektar landyta.

En annan brist är när hypotetiska ”indirekta effekter” tas med i beräkningen, som antagandet att den lägre avkastningen hos ekologiskt jordbruk automatiskt kan översättas till ökade koldioxidutsläpp, på grund av högre markanspråk som kan leda till avskogning. Att värdera sådana indirekta effekter är problematiskt, anser forskarna, och menar att LCA-metoden behöver utvecklas och kopplas ihop med andra verktyg för miljöutvärdering för att man ska få fram en mer balanserad bild.

Den nya studien ”Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment” har publicerats i tidskriften Nature Sustainability.

Dela sidan