Fisk och skaldjur

Oavsett om du köper vildfångad KRAV-märkt fisk och skaldjur eller odlad, så gör du ett hållbart val. KRAV-märkt sjömat kommer från ett hållbart fiske. Hanteringen sker dessutom så att den ska påverka miljön och ekobalansen i vattnet så lite som möjligt.

hero_musslor
standard_fiske_nordnorge

Bra saker med KRAV-märkt vildfångad fisk och skaldjur

 • Vildfångad fisk och skaldjur som är KRAV-märkt är spårbar. Vi vet var den har fångats – alltid i Nordostatlanten, Östersjön eller i nordiska sötvatten.
 • Hållbart fiske sker med säkra metoder i hållbara bestånd. KRAV har sedan 2019 anslutit sig till MSC:s regler, vilket innebär att fisket sker på hållbara bestånd med minimerad miljöpåverkan och god fiskeförvaltning.
 • För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att fisken eller skaldjuren inte blir godkända (därför godkänns inte strömming och sill fångad i Östersjön).
 • De redskap som används begränsar bifångster av fiskarter som man inte avser fånga eller fisk av fel storlek.
 • KRAV har satt ett tak för bränsleförbrukningen per kilo fångad fisk. Båtarna körs på diesel av miljöklass 1, som har lägre halt av partiklar och som inte avger svaveloxider eller PAH (polycykliska aromatiska kolväten).
standard_vattenbruk_debio

Bra saker med KRAV-märkt odlad fisk och skaldjur

 • Fodret är ekologiskt och hållbart. Det består av ekologiska vegetabilier och protein, som kommer från fiskrens eller fisk som inte används som människoföda.
 • KRAV-märkt odlad lax får mer protein via fiskrens och kasserad fisk än lax i konventionell odling, vilket gör att KRAV-märkt lax har högre halt av nyttig omega-3-fettsyra.
 • Kemiska färgämnen eller andra konstgjorda tillsatser är inte tillåtna i fodret.
 • Utsläpp från fiskodlingen får inte minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning.
 • Fiskarna ska ha tillräckligt med utrymme i odlingskassarna för att kunna bilda stim och för att inte skada varandra. Max 10 kilo biomassa per kubik. I konventionell produktion kan upp till 25 kilo per kubik tillåtas.
 • Odlingskassarna får inte impregneras med kemikalier som innehåller koppar. Istället rengörs nätkassarna maskinellt eller för hand, vilket ger stora miljövinster för vatten och djurliv.

KRAV-märkta produkter