Forskningsrön

30 procent fler arter

14 feb, 2014

hero_fjaril3

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald. Det blir i genomsnitt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur vid ekologisk odling. Det visar en studie i tidskriften Journal of Applied Ekology.

De positiva effekterna är störst i intensiva jordbruksområden med sammanhängande åkrar. Mest vinner växter och pollinerare som humlor och bin på ekologiskt lantbruk.

I studien har forskarna analyserat 94 studier som jämför artrikedomen mellan ekologisk och oekologisk odling, huvudsakligen på fält- eller gårdsnivå.

Källa:

Dela sidan