• Gödselmedel
  • Jordförbättringsmedel
  • Jordblandningar
  • Växtskyddsmedel
  • Mikrobiologiska preparat

Se regel: 12.1.2