KRAV-märkt

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat är ekologisk, men har dessutom extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor för anställda. 

hero_atbattre10

Vad betyder KRAV?

 • KRAV-märket står för den mest hållbara maten. 
 • KRAV-märkt mat framställs med hänsyn till natur, klimat, djur och människor. 
 • KRAV-bonden använder inte naturfrämmande bekämpningsmedel i sina odlingar, och i stället för konstgödsel används bland annat stallgödsel från de egna djuren. 
 • KRAV-märkt mat innehåller mycket färre tillsatser än konventionellt framställd mat. 
 • Tusentals företag inom 15 områden av olika slag har anslutit sig till KRAV. De kan vara odlare, djuruppfödare, företag som tillverkar mat, fiskare och restauranger. 
 • Namnet KRAV är en förkortning av ”Kontrollföreningen för alternativ odling”, som KRAV hette tidigare.
 • KRAV är en ekonomisk förening som är icke vinstdrivande.

KRAV-märkt mat är ekologisk – och mycket mer

Den KRAV-märkta maten är ekologisk, men har dessutom flera extra tuffa regler för mer biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor för dem som arbetar på ett KRAV-anslutet företag. KRAVs regler gäller också fler områden än EU:s regler för ekologiskt, exempelvis fiske, slakt och restauranger.  

KRAV-märkt ekologisk mat framställs med naturliga ämnen i naturliga processer. Det betyder exempelvis: 

 • Man använder inte konstgödsel i odlingarna. I stället används ofta stallgödsel från den egna gården. 
 • Man besprutar inte odlingarna med naturfrämmande bekämpningsmedel, utan använder i första hand förebyggande metoder som varierad växtföljd mot ogräs och skadedjur, och rensar ogräs med maskiner eller för hand. 
 • Djuren får äta KRAV-märkt foder. De får utlopp för sina naturliga beteenden, och får vara utomhus mycket. Läkemedel får ges bara när djuren är sjuka – inte förebyggande. 
 • Genetiskt modifierade organismer (GMO) får inte användas. 
 • I sammansatta produkter och färdiga KRAV-märkta maträtter, får bara ett fåtal tillsatser användas.  

De som vill producera och sälja produkter med KRAVs märke måste följa både EU:s och KRAVs eko-regler. På KRAV-märkta produkter finns ibland både KRAVs och EU:s ekomärke. 

Stor skillnad på KRAV-märkt och annan mat

Det är stor skillnad på KRAV-märkt mat och den mat som framställs med andra (konventionella) metoder. En del av skillnaderna gäller djurvälfärd och odling av spannmål, grönsaker, frukt och bär. Hos en KRAV-bonde får djuren leva så naturligt som möjligt, vara utomhus mycket, gå på naturbeten på sommaren och äta KRAV-märkt foder. Odling av grönsaker, frukt och bär sker utan naturfrämmande bekämpningsmedel och utan konstgödsel. 

Andra skillnader handlar om vilka tillsatser som får användas vid tillverkning av produkter som sylt, charkuterier och av produkter som består av flera ingredienser, vilka ämnen som förpackningarna får innehålla eller vilken energi som får användas – på KRAV-anslutna företag måste all el komma från förnybar energi. I KRAV-märkt mat tillåts cirka 45 tillsatser, medan annan mat får innehålla fler än 300 tillsatser. 

KRAV-märkt mat är ofta svensk och närodlad 

KRAV-märkt kött och KRAV-märkt mjölk kommer i princip alltid från Sverige. Även annan KRAV-märkt mat är ofta svensk och närproducerad. Väljer man mat som bara är närproducerad kan den vara konventionellt odlad, och då har det använts naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel i odlingarna.  

Importerad mat kan vara KRAV-märkt

Även exotiska frukter, kaffe och kakao kan KRAV-märkas, liksom många grönsaker som odlas i andra länder och importeras till Sverige. För att importerade varor ska få KRAV-märkas, måste de först uppfylla EU:s eko-regler, och sedan också KRAVs tilläggsregler om exempelvis bra arbetsmiljö för dem som arbetar med odlingar och förädling.  

Läs mer om KRAV-märkta produkter

KRAV-märkt mat är den mest kontrollerade

Det är viktigt att alla KRAV-anslutna företag följer KRAVs regler, så att de som köper KRAV-märkt vet att de får vad de betalar för. Minst en gång om året kontrolleras alla KRAV-anslutna företag genom hela livsmedelskedjan av fristående kontrollföretag, så kallade certifieringsorgan. Om man bryter mot reglerna, måste man rätta till felen inom en viss tid. Om det handlar om allvarliga fel kan man bli avstängd från KRAV i 2 år.  

Läs mer om kontrollen 

KRAV informerar om nyttan med KRAV-märkt mat

KRAV-märkningen sköts av KRAV, en förening som bildades 1985 för att driva utvecklingen av ekologisk och hållbar matproduktion. KRAV vill att KRAV-märket ska hjälpa konsumenter att köpa den mat som är ekologisk och mest hållbar. KRAV informerar om nyttan med KRAV-certifierad produktion och KRAV-märkta produkter. KRAV utvecklar också reglerna som de KRAV-anslutna företagen måste följa när de producerar och säljer sina produkter. 

Läs mer om oss 

Titta efter KRAV-märket när du handlar

KRAV-märkt mat kan vara dyrare i butiken, för att den är dyrare att producera. Men det skiljer inte alltid så mycket i pris som man kanske tror. Det kan vara värt att lägga en KRAV-produkt i varukorgen – för djuren, den biologiska mångfalden, och för din egen skull. 

KRAV-märkt mat finns i de flesta matbutiker, och även på vissa restauranger.

läs mer om KRAV-märkta produkter

sök efter KRAV-certifierade restauranger och andra företag 

Håll utkik efter KRAV-märket! 

Det här vill KRAV

Vi tror att alla kan vara med och en bidra till renare miljö, mindre klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald. Det behöver inte vara svårare än att flytta handen i butikshyllan.

KRAV-märkta produkter

Lär dig mer om vad KRAV-märkningen innebär för olika typer av produkter, allt ifrån kött och fisk, till grönsaker, frukt och bär.

Kontroll av KRAV-märkt

Alla företag som producerar KRAV-märkta produkter granskas årligen av oberoende certifieringsorgan som ser till att KRAVs regler följs. Allt för att du som konsument ska känna dig trygg med att du gör ett så hållbart val som möjligt i mataffären.

Frågor om KRAV-märkt

Ställ dina frågor om KRAV-märkningen i vårt konsumentforum. Här kan du även läsa svar på frågor som andra konsumenter har ställt tidigare.

Hitta KRAV-märkt

Du kan hitta KRAV-märkt mat i din närmaste matbutik, men spännande KRAV-märkta produkter kan du hitta även i gårdsbutiker och hemma hos en enskild odlare eller på restauranger. Sök här på KRAV-certifierade företag.