Forskningsrön

Höstbearbetning styr kväveläckaget

22 aug, 2011

hero_traktor

Kväveförlusterna ökade med ökat antal jordbearbetningar på hösten i ekologiska växtföljder. Det visar ett 12 årigt danskt fältförsök. Resultaten redovisas i en vetenskaplig artikel i Agriculture, Ecosystems and Environment.

Källa:

Dela sidan